Advokační kampaň "Pátý stupeň"

Období realizace 1. 4. 2022 - 31. 3. 2024
Udělená částka 81836 EUR
Název příjemce Asistence, o.p.s.
Kraj realizace Praha
Anotace projektu

Současný systém příspěvku na péči pro lidi s postižením je nedostačující. Zejména lidem s těžším postižením příspěvek nepokrývá takový rozsah péče, jaký k plnohodnotnému životu potřebují.
Chceme tento systém změnit a prosadit zavedení pátého, individualizovaného stupně příspěvku na péči, který by zajistil lidem s postižením tolik pomoci, kolik potřebují.
Budeme vyvíjet soustavnou advokační aktivitu, iniciovat veřejnou debatu, sbírat data pro argumentaci a působit na politiky s cílem prosazení novely zákona o sociálních službách, která by pátý stupeň zavedla.

Zaměření Advokační a watchdogové aktivity
Tématická oblast znevýhodněné skupiny
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru