PROKLIMA - PRotikorupční Odolnost KLIMatických Agend v ČR pro rok 2022 a roky následující.

Období realizace 1. 4. 2022 - 30. 9. 2023
Udělená částka 76747 EUR
Název příjemce Transparency International - Česká republika, o.p.s.
Kraj realizace Praha
Anotace projektu

Stamiliardové programy pro zmírnění změny klimatu a adaptaci na její dopady se do ČR přenášejí (nejen z EU), aniž by byla zajištěna jejich protikorupční odolnost. TI ČR proto spustí protikorupční watchdog PROKLIMA využívající odbornost ve zmírnění „uhlíkové korupce“. V mezioborové spolupráci s expertními organizacemi zajistí posouzení rizik v Plánech Národní obnovy a Spravedlivé územní transformace (ad.), zvýší obeznámenost veřejnosti pomocí žádostí o informace a infokampaní. Proběhnou odborné kulaté stoly a v dialogu s orgány výkonné moci se prosadí preventivní opatření do řešení programů.

Zaměření Advokační a watchdogové aktivity
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru