SPOLU - Podpora rovného přístupu ke vzdělávání

Období realizace 1. 10. 2022 - 31. 3. 2024
Udělená částka 82362 EUR
Název příjemce Spolu, z. s.
Kraj realizace Praha
Anotace projektu

Cílem projektu je umožnit dětem se vzdělávacím znevýhodněním dosáhnout maximálního vzdělávacího potenciálu ve své škole. Zvýšit tak jejich šance na úspěšný, spokojený a především „normální“ život.
Dílčí cíle:
1/ Přispět ke změně školské legislativy ve vztahu ke vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami,
2/ Posílit kompetence rodičů znevýhodněných dětí tak, aby se byli schopni účinně bránit protizákonným praktikám škol,
3/ Zvýšit povědomí veřejnosti o problematice dětí se speciálními vzdělávacími potřebami,
4/ Zvýšit dopad a udržitelnost aktivit spolku Spolu, z. s.

Zaměření Advokační a watchdogové aktivity
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru