Mezi rodinami

Období realizace 1. 4. 2022 - 31. 3. 2024
Udělená částka 85000 EUR
Název příjemce Cestou necestou, z.ú.
Kraj realizace Praha
Anotace projektu

Prostřednictvím rozvoje práce s biologickými rodiči dětí umístěných v pěstounské péči usilujeme o zmocnění této znevýhodněné skupiny ke znovuzačlenění do společnosti, k sebeobhajobě svých rodičovských práv a k aktivnímu prosazování oprávněných zájmů. Součástí je podpora a zvyšování kompetencí pěstounských dětí, aby dokázaly aktivně hájit své potřeby, názory a přání. Pozornost je věnována také pěstounům s cílem zvyšovat jejich kompetence ve vztahu k tématu biologické rodiny dítěte. V rámci aktivit se rovněž zaměříme na posílení vnitř. kapacit organizace prostřednictvím strategického plánování.

Zaměření Zmocnění znevýhodněných skupin
Tématická oblast znevýhodněné skupiny
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru