Simulace jednání krajského zastupitelstva

Období realizace 1.4.2022 - 31.1.2023
Udělená částka 2915 EUR
Název příjemce Mladí demokraté, z. s.
Kraj realizace Praha
Anotace projektu

SImulace zastupitelstva mají za cíl seznámit studenty středních i vysokých škol s fungováním komunální politiky, přiblížit jim témata, jenž kraje řeší a zvýšit jejich zájem o veřejné dění. Během simulačního jednání si studenti vyzkouší role zastupitelů, budou debatovat s osobami s rozhodovací pravomocí v jejich kraji a získají informace, jak funguje lokální politika a jak do ni mohou aktivně zasahovat. Studenti mohou komunálním politikům prezentovat náměty na zlepšení fungování města či kraje. Účastníci řeší například témata Green dealu a udržitelnosti, dopravy, školství apod.

Zaměření Advokační a watchdogové aktivity
Tématická oblast Aktivní občanství
Ke stažení Případová studie: Simulace krajských zastupitelstev
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru