Pheňora v Ostravě

Období realizace 1.10.2022 - 31. 3. 2024
Udělená částka 85000 EUR
Název příjemce Beleza - Mamaclub, z.s.
Kraj realizace Moravskoslezský
Anotace projektu

Projekt je adresován Romům v SVL neboť klíčovým faktorem jejich generační chudoby je školní i profesní neúspěšnost a absence rodičovských kompetencí. Ty jsou příčinou velmi slabých sociálních, emočních i kognitivních vlastností.
Posilovat rodičovské kompetence chceme prostřednictví empowermentu zaměřeného na rozvoj klíčových osobností (žen z lokality), které budou pomáhat rozvíjet rodičovské kompetence matek a prostřednictvím lekcí budou rozvíjet osobnost dítěte ve všech jeho potřebných aspektech.
Dosáhneme kritického rozvoje schopností, nutných pro úspěch v osobním i profesním životě.

Zaměření Zmocnění znevýhodněných skupin
Tématická oblast znevýhodněné skupiny
Ke stažení Případová studie: Pheňori v Ostravě
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru