Identifikace a rozvoj potenciálu znevýhodněných žáků na 1. stupni ZŠ

Období realizace 1. 4. 2022 - 30. 9. 2023
Udělená částka 81748 EUR
Název příjemce Projekt Budoucnost z.s.
Kraj realizace Jihočeský
Anotace projektu

Projekt je zaměřen na cílovou skupinu žáků I. stupně základní školy, znevýhodněných zejména na základě jejich romského původu.
Jeho obsahem je zdokonalení a implementace 3 odborných metod identifikace a rozvoje potenciálu jednotlivce do běžné výuky – jako předpokladu úspěšného absolvování školní docházky, vstupu do navazujícího stupně vzdělávání, a to za aktivní participace znevýhodněných žáků i jejich rodičů.
Cílem je dát dětem i jejich rodičům potřebnou motivaci a zejména uvědomění si důležitosti vzdělání, což jim samotným poskytne kompetence k nalezení a obhájení své role ve společnosti.

Zaměření Zmocnění znevýhodněných skupin
Tématická oblast znevýhodněné skupiny
Ke stažení Případová studie: S ODVAHOU k rozvoji potenciállu na prvním stupni základní školy
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru