Akademie pro podporu a zmocnění znevýhodněných žen

Období realizace 1. 4. 2022 - 30. 9. 2023
Udělená částka 73094 EUR
Název příjemce Lumpíkov z. ú.
Kraj realizace Moravskoslezský
Anotace projektu

Projekt se zaměřuje na podporu a řešení komplexních potřeb znevýhodněných žen. Jedná se o samoživitelky, matky s dětmi v hmotné nouzi a ženy s nižším vzděláním v Moravskoslezském kraji. Cílem projektu je zvýšit povědomí u veřejných institucí a zaměstnavatelů, aby dokázali lépe a adekvátně reagovat na potřeby cílové skupiny a docházelo k jejímu zmocňování. Požadované změny bude dosaženo prostřednictvím vzdělávacího programu Akademie pro podporu a zmocnění znevýhodněných žen, který umožní získat potřebné znalosti, dovednosti týkající se advokační práce, sdílení zkušeností a přenosu kompetencí.

Zaměření Zmocnění znevýhodněných skupin
Tématická oblast znevýhodněné skupiny
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru