Limity pro velkochovy na Jemnicku

Období realizace 1.3.2023 - 29.2.2024
Udělená částka 3000 EUR
Název příjemce ZA DOBRÝ ŽIVOT NA JEMNICKU, z.
Kraj realizace Vysočina
Anotace projektu

Na Jemnicku je realizován záměr výstavby několika velkovýkrmen brojlerů a prasat s masokombinátem v Jemnici. Nové obří stavby mají vzniknout v blízkosti přírodních a kulturních památek. Část místní veřejnosti se obává ekologických a sociálních rizik spojených s realizací záměru a upřednostňování ekonomických zájmů před zájmy občanů. Cílem projektu je v rámci veřejných projednávání schvalovacích procesů předkládat oponentské expertní posudky, které budou diskutovat rizika spojená s výstavou a vnést tak do schvalovacích procesů názory občanů, jež ponesou negativní dopady realizace.

Zaměření Advokační a watchdogové aktivity
Tématická oblast Aktivní občanství
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru