Posílení neziskové organizace Wikimedia ČR

Období realizace 1. 9. 2022 - 31. 8. 2023
Udělená částka 2455 EUR
Název příjemce Wikimedia Česká republika
Kraj realizace Praha
Anotace projektu

Wikimedia Česká republika se stará o rozvoj Wikipedie a dalších Wikimedia projektů. Podporujeme komunitu dobrovolných editorů tak, aby byla co nejpestřejší. Učíme psát Wikipedii neziskové organizace, studenty, seniory, věnujeme se nedostatečně pokrytým tématům lidských práv menšin (Romové, senioři, LGBTQ+ lidé), klimatu, feminismu aj. Náš tým dynamicky roste, komunikace, sledování a reportování naší práce je pro nás čím dál tím obtížnější. Lepší digitální nástroje a kompetence nám pomohou zvýšit kapacitu i dopady naší práce, lépe ji měřit a sdílet s komunitou dobrovolníků i veřejností.

Zaměření Posílení neziskových organizací
Tématická oblast Aktivní občanství
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru