Podpora sebeobhájství v ORP Kyjov

Období realizace 1. 9. 2022 - 30. 6. 2023
Udělená částka 3000 EUR
Název příjemce Educante z.s.
Kraj realizace Jihomoravský
Anotace projektu

Smyslem je primárně podpora při zplnomocnění a schopnosti sebeobhájství znevýhodněných občanů s cílem snižování závislosti sebeobhájců při naplňování vlastních práv prostřednictvím cizích subjektů, začleňování znevýhodněných občanů do společnosti. Významné jsou též očekávané změny v municipalitách a ve veřejných službách. Díky podpoře pracovníků bude postupně docházet ke snižování komunikačních bariér. Na podporu myšlenky je třeba měnit smýšlení společnosti, proto budeme prostřednictvím malé kampaně informovat veřejnost o záměrech projektu a snižovat tak předsudky a obavy z osob s ment.postiž.

Zaměření Zmocnění znevýhodněných skupin
Tématická oblast Znevýhodněné skupiny
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru