Společně pro živou krajinu

Období realizace 1.10.2022 - 30. 9. 2023
Udělená částka 40675,62 EUR
Název příjemce Živá voda, z. s.
Kraj realizace Královéhradecký
Anotace projektu

Vytvořili jsme Model Živá krajina, ucelený step-by-step přístup k nápravě krajiny a obnovení jejího hydrologického režimu. Tento postup předáváme dále aktivním občanům jako koncept občanské vědy, který umožňuje každému zapojit se ve své místní komunitě do procesu adaptace na změnu klimatu. V tomto projektu chceme navázat budováním silné občanské platformy, která bude svou činností akcelerovat adaptační úsilí a zároveň vytvářet tlak na regionální i státní správu, aby postupně uvolňovala větší koncepční a finanční kapacity pro projekty zádrže vody v krajině a změny v zemědělských postupech.

Zaměření Občanská participace
Tématická oblast klimatická změna
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru