Digitální Agora v Českém Brodě - strategické plánování se zapojením veřejnosti s využitím inovativních nástrojů včetně digitálních a šíření těchto postupů mezi další obce

Období realizace 1. 4. 2022 - 30. 9. 2023
Udělená částka 79189 EUR
Název příjemce Agora CE o.p.s.
Kraj realizace Středočeský
Anotace projektu

Přestože participace na místní úrovni je již zavedenou praxí, obce se potýkají s nezájmem obyvatel a samy nemají potřebné znalosti. V projektu tvorby strategického plánu Českého Brodu aplikujeme kombinaci digitálních i tradičních nástrojů participace tak (včetně islandských), aby přinesla co nejvíc užitku obyvatelům i obci. Proškolíme úředníky i vedení města, budeme hledat rovnováhu mezi prioritami města a veřejnosti a tradičními a digitálními nástroji participace. Proškolíme politiky a úředníky v dalších obcích. Cílem projektu je zlepšit kvalitu participace a zvýšit zapojení občanů.

Zaměření Občanská participace
Tématická oblast aktivní občanství
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru