Office do office

Období realizace 1. 9. 2023 - 30. 11. 2023
Udělená částka 2440 EUR
Název příjemce Aliance pro individualizovanou podporu, z.s.
Kraj realizace Praha
Anotace projektu

Hlavním cílem projektu je mít jednotné a společné nástroje pro elektronickou práci AIP.1.cíl:přejít od Google k Microsoft: přesun do cloudu (vč.využití desktopových aplikací, zjm.Word, Excel, Powerpoint) a migrace dat a e-mailů a pořízení Adobe Acrobat Pro. Cíl. skupinou jsou zjm. pracovníci AIP, kteří vytváří obsáhlé dokumenty a analytické materiály (zjm. pdf a prezentace) pro advokační práci. K tomu potřebují adekvátní nástroje,současné nástroje Google nestačí. Výsledkem bude efektivnější práce AIP. 2.cíl:koupit do kanceláře 1 notebook, protože v kanceláři není dostatek počítačů pro všechny.

Zaměření Posílení neziskových organizací
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru