Digitalizace zastřešující organizace pro neslyšící

Období realizace 1. 9. 2022 - 31. 8. 2023
Udělená částka 3000 EUR
Název příjemce Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel, z.s.
Kraj realizace Praha
Anotace projektu

ASNEP, z.s je organizace, která sdružuje a zastřešuje organizace pracující ve prospěch sluchově postižených občanů nebo jejich rodičů v celé ČR. Organizace díky projektu zvýší kvalitu, efektivitu a bezpečnost práce v online prostředí organizaci. Konkrétně zavede digitální nástroj Google Workspace, tento nástroj bude nastaven dle potřeb organizace, členové budou zaškoleni pro práci s tímto nástrojem, budou vypracovány základní šablony a bude vypracovaný manuál pro nově příchozí členy a dokument s vymezenými pravidly a zodpovědnostmi vztahující se k online nástroji.

Zaměření Posílení neziskových organizací
Tématická oblast Znevýhodněné skupiny
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru