Aplikace 10 000 kroků

Chůze je nejpřirozenějším lidským pohybem, posiluje naše tělo i mysl. Cílem projektu bylo motivovat k pravidelné aktivitě vykonané po svých vlastních nohou, a to alespoň po dobu jednoho měsíce. Výzva 10 000 kroků pracuje s magickou hranicí deseti tisíc, což zhruba odpovídá 7,5 kilometru. Ve skutečnosti však stačí mnohem méně kroků, aby byl organismus odolnější. Důležitější, než objem je spíše pravidelnost, svižné tempo a příjemné prostředí. Obecně platí, že vzájemné povzbuzení, spolupráce a pomoc jsou tou nejlepší motivací těm, kteří to nejvíce potřebují. Součástí projektu bylo vytvoření aplikace 10 000 kroků, která by lidem umožnila lépe nahrávat data a lépe komunikovat se svým městem. Více můžete najít na portálu: https://www.desettisickroku.cz/ a https://portal.desettisickroku.cz/.

Projekt: 10 000 kroků, cesta ke zdraví nás i našich měst

Organizace: Partnerství pro městskou mobilitu

Ke stažení: Aplikace 10 000 kroků

Přihlášení k newsletteru