Metodika: Filozofie pro děti

V publikaci „Filozofie pro děti“ naleznete praktické lekce přímo do hodin občanské výchovy, dějepisu, zeměpisu, vlastivědy, přírodovědy, ale i českého jazyka. Některé lekce je možné využít na prvním stupni ZŠ, většina z nich je určena pro 2. stupeň ZŠ a také SŠ. Na tvorbě lekcí se podíleli přímo pedagogové ze ZŠ Příbor, Jičínská 486, ZŠ Bobrová, ZŠ Táborská, Praha 4.

Projekt: ACP4C – Být občanem

Organizace: Člověk v tísni, o.p.s.

Ke stažení: Filozofie pro děti

Přihlášení k newsletteru