Evaluace: Filozofie pro děti

Evaluace hodnotí metodu Filozofie pro děti. Principy Filozofie pro děti (zkratka P4C z anglického názvu Philosophy for Children) směřují k pomoci mladým lidem rozvíjet dovednosti a postoje vhodné pro život v rozmanitém a proměnlivém světě. Cílem P4C je navodit ve třídě bezpečnou atmosféru, ve které se žáci učí naslouchat, navzájem se respektovat, klást si otázky, samostatně přemýšlet a dělat odpovědné a uvážené soudy. Prostřednictvím dialogu žáci v rámci tzv. bádající komunity (též zvané zkoumající společenství) hledají odpovědi na “velké“ otázky dnešního světa.

Projekt: ACP4C – Být občanem

Organizace: Člověk v tísni, o.p.s.

Ke stažení: Evaluační zpráva_Filozofie pro děti

Přihlášení k newsletteru