Metodika práce s patronským doprovázením v rámci činnosti Orgánu sociálně právní ochrany dětí

Program Patron (www.ipatron.cz) podporuje sociální integraci dospívajících mladých mužů a žen vyrůstajících v zařízeních náhradní výchovy. Pomáhá jim začlenit se do společnosti, předcházet sociálně patologickým jevům, a získat a udržet si zaměstnání i bydlení. Smyslem programu je poskytovat model pozitivního dospělého vzoru a podporu při osamostatnění.

Tato metodika v rámci projektu Patron – podpora dospívajících opouštějících ústavní péči podpořeného grantem Active Citizens Fund a je určená pro pracovníky orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) s cílem představit patronské doprovázení a též popsat průběh spolupráce mezi programem Patron a pracovníky OSPOD a shrnuje zkušenosti z této spolupráce.

Projekt: Patron – podpora dospívajících opouštějících ústavní péči

Organizace: Liga otevřených mužů z.s.

Ke stažení: Metodika práce s patronským doprovázením v rámci činnosti Orgánu sociálně právní ochrany dětí

Přihlášení k newsletteru