Patron – podpora dospívajících opouštějících ústavní péči

Období realizace 1. 10. 2020 - 31. 3. 2023
Udělená částka 72 650 EUR
Název příjemce Liga otevřených mužů, z.s.
Kraj realizace Praha
Anotace projektu

Záměrem projektu je advokační práce směrem k odborům sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) ve 2 krajích s cílem zapojit formu patronského doprovázení dospívajících z DD do metodického vedení pracovníků OSPOD v rámci obcí s rozšířenou působností, kteří jsou zodpovědní za přípravu dětí vyrůstajících v DD na samostatný život. Mladí lidé opouštějící DD jsou ohroženi vícenásobnými riziky sociálního znevýhodnění. Projekt Patron dává mladým lidem z DD dospělého průvodce/patrona. Tento patron se stane mladému člověku oporou při řešení složitých životních situací, ve kterých se při osamostatnění ocitne. Více na https://ipatron.cz/

Zaměření Zmocnění znevýhodněných skupin
Tématická oblast znevýhodněné skupiny
Ke stažení Případová studie: Netypický příklad patronské dvojice a Typický příklad patronské dvojice
Stránka projektu https://ipatron.cz/
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru