Knihovna materiálů pro pedagogy k systému Pozitivní podpory chování

Knihovna materiálů pro pedagogy základních škol, kteří implementují ve své škole tříúrovňový systém Pozitivní podpory chování (PBIS), který umožňuje školám zlepšovat wellbeing žáků a podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem z důvodu náročného chování jak formy extenalizované (rušivé projevy, které jsou v současné praxi řešeny primárně restriktivně), tak formy internalizované (vnitřní obtíže především psychického rázu, které negativně ovlivňují vzdělávání a v současné době často nejsou odhaleny nebo řešeny na půdě školy). Systém tříúrovňové podpory pomáhá školám zavést vhodný přístup k žákům s různými typy obtíží a umožňuje postupně v procesu zapojovat žákovskou a rodičovskou komunitu.

Projekt: Škola pomáhá ohroženým dětem

Organizace: Society for All, z. s. (dříve Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z. s.)

Ke stažení: Knihovna

Přihlášení k newsletteru