Podpořené projekty

Společně proti suchu

Název příjemce Živá voda, z. s.
Kraj realizace Královéhradecký
Pilotní školení a následný mentoring a podpora lokálních koordinátorů pro celorepublikový projekt návrhu a realizace plošné zádrže vody a renovace krajiny jako adaptace na…

ČAS od ČASU diskusní klub. Budování skutečně sociální sítě.

Název příjemce Česká asociace streetwork, z.s.
Kraj realizace Praha
Prostřednictvím diskusních setkání a šířením jejich obsahů řeší projekt atmosféru negativních až nenávistných postojů k nízkoprahové sociální práci a osobám ohroženým sociálním…

Když práce nešlechtí

Název příjemce NaZemi, z. s.
Kraj realizace Jihomoravský
Budoucnost práce je v důsledku globálních ekonomických trendů, rozvoje technologií a klimatické krize spojena s vysokou mírou nejistoty. Projekt přispěje k posílení kapacity…

Sebeřídící CEDR

Název příjemce CEDR - komunitní spolek
Kraj realizace Ústecký
Řešíme zavádění principů sebeřídících týmů v rámci poskytování sociálních služeb. Cílem je přerod z hierarchicky řízené organizace do organizace stojících na principech sebeřízení…

Demokracie - věc společná

Název příjemce NADAČNÍ FOND MODRÁ RYBKA
Kraj realizace Praha
Demokracie-věc společná. I po 30ti letech po Sametové revoluci je stále aktuální ochrana demokratických principů, na kterých byl vystavěn náš stát. Společnost prochází krizí…

Společně proti šíření nenávisti a dezinformací

Název příjemce Český svaz žen z.s.
Kraj realizace Praha
Projekt reaguje na narůstající projevy nenávisti a šíření dezinformací v online prostředí. Vychází nejen ze všeobecně tradovaných skutečností, ale zejm. z reálných poznatků uvnitř…

Břevnovská spojka

Název příjemce Nesedím, sousedím z.s.
Kraj realizace Praha
Hl. cílem projektu je posílit břevnovskou komunitu tak, aby vznikly aktivní skupiny sousedské spolupráce (SSS), které budou proškoleny a podpořeny v zapojování se do…

Posilováním kompetencí neziskových organizací k silné občanské společnosti

Název příjemce Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, z.s.
Kraj realizace Praha
Projekt řeší problém nedostatečných kapacit „méně zkušených“ neziskových organizací. Projektu se zúčastní 17 NNO z ČR. Cílem je posílit odpovědné řízení, transparentnost a vnější…

Společná cesta

Název příjemce Hříbátka, z.s.
Kraj realizace Vysočina
Hlavní cíl projektu je rozvíjet občanskou společnost v oblasti Hornocerekvicka a nabídnout všem aktivním spolkům novou platformu pro sdílení, rozvoj a spolupráci, která zde…

EKOŠKOLA a OCHRANA KLIMATU - Od individualismu k občanské participaci.

Název příjemce TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú.
Kraj realizace Praha
Projekt reaguje na problém nízké participace lidí, včetně mladých lidí, na společném a veřejném řešení otázek spojených se změnami klimatu. Posouvá obvyklé individuální snahy lidí…

Nové role komunitních nadací

Název příjemce Spolek A.K.N.
Kraj realizace Ústecký
Hlavním cílem je posílit kapacitu českých komunitních nadací osvojením si nových rolí a schopnosti reagovat na aktuální společenské problémy. Půjde zejména o role aktivizační a…

Zvyšování kapacit INEX-SDA v hodnocení a komunikaci dopadu a práci s dobrovolníky

Název příjemce INEX - Sdružení dobrovolných aktivit
Kraj realizace Praha
Cílem projektu je zvýšit kapacity zaměstnanců INEX-SDA v hodnocení dopadu činnosti organizace, efektivní komunikaci a péči o podporovatele. Skrze sérii školení a následné…

Profesionalizace neziskovek

Název příjemce Nadace rozvoje občanské společnosti
Kraj realizace Praha
Menší NNO mají často problém s vnitřním řízením, získáváním financí, vlivu digitalizace a nových technologií. Ve velké míře na ně také působí negativní rétorika veřejných činitelů…

Aktivní občanství v globálních souvislostech

Název příjemce ARPOK, o.p.s.
Kraj realizace Olomoucký
Žijeme v globální době. Události na jedné straně zeměkoule ovlivňují dění na druhé a naopak. Jsme nuceni kriticky přemýšlet nad informacemi, argumentovat, zaujímat stanoviska i…

Digitální watchdog

Název příjemce Iuridicum Remedium, z. s.
Kraj realizace Praha
Projekt řeší opomíjená rizika digitalizace veř.správy- digitální diskriminaci a plošné ohrožení soukromí. Cílem je prosadit diskurz, že tato rizika musíme řešit, jinak ohrozíme…

Usilujeme o férovou migrační politiku

Název příjemce Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.
Kraj realizace Praha
Pomocí vzájemně provázaných advokačních, analytických a informačních aktivit usilujeme o změnu v oblasti migrační, azylové a integrační politiky a legislativy v České republice.…
1 2 3 4 5 6

Přihlášení k newsletteru