Podpořené projekty

K-index

Název příjemce Hlídač státu, z.ú.
Kraj realizace Ústecký
Cílem projektu je vyvinout nový, datově analytický IT nástroj (K-index) pro interpretaci otevřených dat, prezentující míru možného rizika korupce ve veřejných institucích. K-index…

Zkvalitnění sexuální výuky v ČR s cílem eliminace sexuálního genderově podmíněného násilí a kybernásilí

Název příjemce Konsent, z. s.
Kraj realizace Praha
Cílem projektu je vytvořit metodickou brožuru, jež poskytne dobrou praxi pedagogům po celé ČR v tom, jak vyučovat sociální aspekty sexuálního života, jak komunikovat o sexu a jak…

Hlídací pes Ústí nad Labem

Název příjemce Ústav nezávislé žurnalistiky, z.ú.
Kraj realizace Ústecký
Projekt je zaměřen jako watch-dogová aktivita, která prostřednictvím investigativní žurnalistiky ve znevýhodněném regionu Ústeckého kraje hlídá, jak samosprávy a úřady spravují…

Společně proti suchu

Název příjemce Živá voda, z. s.
Kraj realizace Královéhradecký
Pilotní školení a následný mentoring a podpora lokálních koordinátorů pro celorepublikový projekt návrhu a realizace plošné zádrže vody a renovace krajiny jako adaptace na…

ČAS od ČASU diskusní klub. Budování skutečně sociální sítě.

Název příjemce Česká asociace streetwork, z.s.
Kraj realizace Praha
Prostřednictvím diskusních setkání a šířením jejich obsahů řeší projekt atmosféru negativních až nenávistných postojů k nízkoprahové sociální práci a osobám ohroženým sociálním…

Když práce nešlechtí

Název příjemce NaZemi, z. s.
Kraj realizace Jihomoravský
Budoucnost práce je v důsledku globálních ekonomických trendů, rozvoje technologií a klimatické krize spojena s vysokou mírou nejistoty. Projekt přispěje k posílení kapacity…

Sebeřídící CEDR

Název příjemce CEDR - komunitní spolek
Kraj realizace Ústecký
Řešíme zavádění principů sebeřídících týmů v rámci poskytování sociálních služeb. Cílem je přerod z hierarchicky řízené organizace do organizace stojících na principech sebeřízení…

Demokracie - věc společná

Název příjemce NADAČNÍ FOND MODRÁ RYBKA
Kraj realizace Praha
Demokracie-věc společná. I po 30ti letech po Sametové revoluci je stále aktuální ochrana demokratických principů, na kterých byl vystavěn náš stát. Společnost prochází krizí…

Společně proti šíření nenávisti a dezinformací

Název příjemce Český svaz žen z.s.
Kraj realizace Praha
Projekt reaguje na narůstající projevy nenávisti a šíření dezinformací v online prostředí. Vychází nejen ze všeobecně tradovaných skutečností, ale zejm. z reálných poznatků uvnitř…

Břevnovská spojka

Název příjemce Nesedím, sousedím z.s.
Kraj realizace Praha
Hl. cílem projektu je posílit břevnovskou komunitu tak, aby vznikly aktivní skupiny sousedské spolupráce (SSS), které budou proškoleny a podpořeny v zapojování se do…

Posilováním kompetencí neziskových organizací k silné občanské společnosti

Název příjemce Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, z.s.
Kraj realizace Praha
Projekt řeší problém nedostatečných kapacit „méně zkušených“ neziskových organizací. Projektu se zúčastní 17 NNO z ČR. Cílem je posílit odpovědné řízení, transparentnost a vnější…

Společná cesta

Název příjemce Hříbátka, z.s.
Kraj realizace Vysočina
Hlavní cíl projektu je rozvíjet občanskou společnost v oblasti Hornocerekvicka a nabídnout všem aktivním spolkům novou platformu pro sdílení, rozvoj a spolupráci, která zde…

EKOŠKOLA a OCHRANA KLIMATU - Od individualismu k občanské participaci.

Název příjemce TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú.
Kraj realizace Praha
Projekt reaguje na problém nízké participace lidí, včetně mladých lidí, na společném a veřejném řešení otázek spojených se změnami klimatu. Posouvá obvyklé individuální snahy lidí…

Nové role komunitních nadací

Název příjemce Spolek A.K.N.
Kraj realizace Ústecký
Hlavním cílem je posílit kapacitu českých komunitních nadací osvojením si nových rolí a schopnosti reagovat na aktuální společenské problémy. Půjde zejména o role aktivizační a…

Profesionalizace neziskovek

Název příjemce Nadace rozvoje občanské společnosti
Kraj realizace Praha
Menší NNO mají často problém s vnitřním řízením, získáváním financí, vlivu digitalizace a nových technologií. Ve velké míře na ně také působí negativní rétorika veřejných činitelů…

Zvyšování kapacit INEX-SDA v hodnocení a komunikaci dopadu a práci s dobrovolníky

Název příjemce INEX - Sdružení dobrovolných aktivit
Kraj realizace Praha
Cílem projektu je zvýšit kapacity zaměstnanců INEX-SDA v hodnocení dopadu činnosti organizace, efektivní komunikaci a péči o podporovatele. Skrze sérii školení a následné…
1 2 3 4 5 6

Přihlášení k newsletteru