Podpořené projekty

Posílení digitálních kompetencí konzultantů

Název příjemce NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s.
Kraj realizace Vysočina
Motivací projektu je srozumitelně představit používání moderních digitálních nástrojů našim konzultantům při plnění jejich běžné agendy s minimálním dopadem na potřebu nákupu…

Online tržiště zelených příležitostí

Název příjemce Nadace Partnerství (v mezinárodním styku "Czech Environmental Partnership Foundation - CEPF)
Kraj realizace Jihomoravský
Tržiště zelených příležitostí přináší koncept usnadnění a zpřístupnění žádostí o environmentální granty díky zapojení nástrojů AI. Umožní rozšířit dostupnost grantových služeb pro…

Posílení digitálních kompetencí v Diakonii Most

Název příjemce Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě
Kraj realizace Ústecký
Cílem projektu je zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb. Z důvodu fatálního kolapsu poštovního serveru na jaře letošního roku, organizace přistoupila k rychlému novému…

Přenos dobré praxe v ABA terapii

Název příjemce Oblastní charita Kutná Hora
Kraj realizace Praha
Grant posiluje spolupráci, která vznikla díky Norským fondům v roce 2014. Zajistí supervizi naší práce s dětmi se zdravotním znevýhodněním, při které používáme prvky ABA terapie.…

Podpora aktivního občanství obyvatel s migračním původem

Název příjemce Inbáze
Kraj realizace Středočeský
Počet lidí, kteří prchají před válkou nebo se stěhují do ČR z jiných důvodů, stále narůstá, je proto nutné hledat nové způsoby, jak těmto lidem poskytnout podporu a umožnit jejich…

Islandský systém pomoci obětem sexuálního násilí: sdílení osvědčené praxe

Název příjemce proFem
Kraj realizace Praha
V proFem nyní připravujeme komplexní centrum pro oběti sexuálního násilí: PORT, kde budeme poskytovat několik nových a v Česku unikátních služeb. Zároveň máme s řadou dalších…

Nový pohled

Název příjemce RADKA, z.s.
Kraj realizace Praha
Dvě vzájemné cca týdenní studijní návštěvy s novou partnerskou organizací z Islandu, na seznámení se s činnostmi organizací a sdílení zkušeností, inspiraci a přenos dobré praxe do…

Posílení digitálních práv občanů v Norsku a Česku prostřednictvím implementace DSA

Název příjemce Rekonstrukce státu, z. s.
Kraj realizace Ústecký
Rekonstrukce státu (RS) a Elektronisk Forpost Norge (EFN) navážou nové partnerství s cílem sdílet expertní know-how, dobrou praxi z obou zemí v oblasti digitalizace a její…

Rozvoj norsko-české spolupráce v oblasti podpory znevýhodněných dětí

Název příjemce Society for All, z. s.
Kraj realizace Jihomoravský
V SOFA dlouhodobě rozvíjíme mezinárodní spolupráci umožňující přenášet do českého vzdělávacího systému ověřené přístupy podporující znevýhodněné děti. Projekt cílí na posílení…

Islandská expedice rovnosti: Hledání nových cest k genderové vyváženosti

Název příjemce Fórum 50 %, o.p.s.
Kraj realizace Středočeský
Projekt se zaměřuje na dlouhodobě nevyrovnané zastoupení žen a mužů v české politice a s tím související nedostatečné zohledňování ženské zkušenosti a potřeb žen na všech úrovních…

Sdílení dobré praxe jako cesta k udržitelnému rozvoji

Název příjemce Frank Bold Society, z.s.
Kraj realizace Jihomoravský
Frank Bold (ČR) a Future built (NOR) chtějí navázat nové partnerství v oblasti udržitelného rozvoje, sdílet dobrou praxi a vzájemně podpořit svoji advokační činnost zaměřenou na…

Využití monitorovací aplikace Leady pro rozšíření obchodních příležitostí spolku Revenium.cz

Název příjemce Revenium, z. s.
Kraj realizace Jihomoravský
Předkládáme projekt, jehož hlavním cílem je rozšířit obchodní příležitosti pro nabídky a prodej produktů spolku Revenium v rámci podniku naturpark12.cz - sociální podnik pražírny…

Implementace automatizovaných digitálních nástrojů pro zvýšení efektivity činnosti spolku

Název příjemce Watsu for Health, z.s.
Kraj realizace Jihočeský
Cílem projektu je podpora efektivity činnosti spolku skrze implementaci digitálních technologií. V současné době nemáme dostatečné lidské zdroje, potažmo finance, které by…

Semínkovna pro 21. století - Efektivní síť semínkových knihoven v České republice

Název příjemce Semínkovna, z.s.
Kraj realizace Středočeský
Vzhledem k růstu občanské iniciativy Semínkovna, kterou spolek Semínkovna, z.s. zastřešuje, je potřeba zefektivnit jeho fungování, komunikaci s jednotlivými zapojenými semínkovými…

Posílení neziskové organizace Sdílení o.p.s. skrze efektivní využívání digitálních technologií

Název příjemce Sdílení o.p.s.
Kraj realizace Vysočina
Cílem projektu je posílení neziskové organizace Sdílení o.p.s. skrze efektivní využívání digitálních technologií především v oblasti Google Workspace a zajištění IT bezpečnosti.…

Cirkulární dům - půjčuj, sdílej, opravuj

Název příjemce DialogCB, z.s.
Kraj realizace Jihočeský
V souvislosti s probíhajícím projektem Federace reuse center a nábytkových bank hledáme způsoby, jak přivést příklady dobré praxe provozu reuse center do ČR. Chceme navštívit…

Přihlášení k newsletteru