Podpořené projekty

Odstranění bariér v systému pomoci obětem partnerského násilí

Název příjemce proFem - centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o. p. s.
Kraj realizace Praha
Projekt reaguje na bariéry v institucionalizovaném řešení partnerského násilí, pomoci obětem a prevenci. Cílem projektu je identifikovat tyto bariéry prostřednictvím realizace…

Město jako prostor pro kreativní učení

Název příjemce KVAS o.s.
Kraj realizace Vysočina
Projekt navazuje na spolupráci místních kulturních organizací a škol v rámci projektu Jihlava vzdělává kulturou, jež ověřila metodu kreativního učení, jako efektivní nástroj v…

Posílená Charita - Vyfič ze zajetých kolejí!

Název příjemce Charita Svitavy
Kraj realizace Pardubický
Charita Svitavy se chce stát moderní a efektivní organizací, která má zpracovány interní a strategické dokumenty a silný tým. Chce posílit kompetence všech pracovníků tak, aby se…

100 let od volebního práva žen: výzvy současnosti

Název příjemce Fórum 50 %, o.p.s.
Kraj realizace Praha
V roce 2020 uplyne 100 let od udělení volebního práva československým ženám. I přesto je zastoupení žen v české politice stále nízké. Cílem projektu je přispět k vyrovnanějšímu…

"Demokracie mýma očima" - podpora tolerance k migrantům mezi mladými lidmi v České republice

Název příjemce InBáze, z. s.
Kraj realizace Praha
Cílem projektu je podpořit či změnit postoje českých dětí a mládeže v toleranci k migrantům a lidem odlišného původu a tím tak předcházet xenofobii, nenávistným projevům a…

Darování jídla šetří klima

Název příjemce Zachraň jídlo, z.s.
Kraj realizace Praha
Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) uvádí, že plýtvání potravinami má negativní dopad na životní prostředí kvůli zbytečně vyprodukovaným emisím skleníkových plynů. V…

Mezi řádky - jak média někdy lžou

Název příjemce Temporary Collective z.s.
Kraj realizace Praha
Vzdělávací program pro studenty ve věku 15 - 19 let z Prahy, Ústí nad Labem a Trutnova. Opírá se o autentický zážitek z participativního live-cinema představení Putinovi agenti.…

Počítačoví domorodci versus přistěhovalci

Název příjemce Portus Prachatice, o.p.s
Kraj realizace Jihočeský
Cílenými semináři a unikátní únikovou hrou, která na ně logicky navazuje, chceme zvýšit mediální gramotnost u mladých lidí, jejich kritické myšlení a tím posílit občanskou…

Podpora participace v Plzni

Název příjemce Centrum pro komunitní práci západní Čechy
Kraj realizace Plzeňský
Projekt "Podpora participace v Plzni" si klade za cíl kvalitativně posunout úroveň participace občanů do rozhodování v Plzni, a to v široké spolupráci nositele projektu CpKP…

Rozvoj středoškolského debatního programu v České republice

Název příjemce Asociace debatních klubů, z.s.
Kraj realizace Praha
Projekt řeší nedostatečnou orientaci vzdělávacího systému na kritické myšlení, mediální gramotnost a výchovu k aktivnímu občanství. Jeho cílem je šíření debatní metody…

Vedení - Spolupráce - Dopad

Název příjemce Centrum inkluze o.p.s.
Kraj realizace Moravskoslezský
Projekt je zaměřen na posílení kapacit obecně prospěšné společnosti Centrum inkluze prostřednictvím a) zavedení strategického plánování do života organizace, b) proškolením vedení…

Tváří v tvář historii i současnosti. Využití historie v občanském vzdělávání.

Název příjemce Institut Terezínské iniciativy, obecně prospěšná společnost
Kraj realizace Praha
Pro porozumění současnosti, ukotvení v ní a rozhodnutí se angažovat ve společnosti je nutné zvnitřnění demokratických hodnot, vůle získávat informace a dovednosti s nimi pracovat.…

Mladí pro klima

Název příjemce Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s.
Kraj realizace Královehradecký
Zaměřujeme se na aktivizaci, posílení a zapojení mladých do rozhodování při řešení klimatické změny a na zvýšení akceptace jejich participace v rozhodování ze strany veřejné…

Živé vnitrobloky - participace občanů a samosprávy

Název příjemce Bieno z. s.
Kraj realizace Praha
Změna klimatu má významný přímý dopad na obyvatele měst. Vnitrobloky jsou největší plošnou rezervou centra měst. V domech s dvory či vnitrobloky bydlí přibližně třetina obyvatel.…

Společně proti suchu

Název příjemce Živá voda, z. s.
Kraj realizace Královehradecký
Pilotní školení a následný mentoring a podpora lokálních koordinátorů pro celorepublikový projekt návrhu a realizace plošné zádrže vody a renovace krajiny jako adaptace na…

ČAS od ČASU diskusní klub. Budování skutečně sociální sítě.

Název příjemce Česká asociace streetwork, z.s.
Kraj realizace Praha
Prostřednictvím diskusních setkání a šířením jejich obsahů řeší projekt atmosféru negativních až nenávistných postojů k nízkoprahové sociální práci a osobám ohroženým sociálním…

Přihlášení k newsletteru