Podpořené projekty

Druhý krok k ERP systému

Název příjemce Slezská diakonie
Kraj realizace Moravskoslezský
Projekt umožní analýzu trhu firem nabízejících ERP systémy nezávislým IT expertem s cílem usnadnění výběru vhodného produktu ERP systému pro organizaci. Slezská diakonie usiluje o…

Digitalizace služeb v Modroklubíku

Název příjemce Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě
Kraj realizace Ústecký
Modroklubík je nově zřízený klub pro děti z klientských rodin a partnerských organizací ve věku od 6 do 15 let, jehož cílem je poskytnout dětem vhodné prostředí s vybavením pro…

Méně administrativy, více péče nemocným roztroušenou sklerózou

Název příjemce Oblastní charita Červený Kostelec
Kraj realizace Královehradecký
Domov sv. Josefa je jediné lůžkové zařízení pro nemocné roztroušenou sklerózou (RS) v ČR. Ročně obslouží až 400 klientů. Pomoc ale potřebuje mnohem více lidí. Tento fakt a…

Rozvoj IT technologií v Diecézní charitě ostravsko-opavské

Název příjemce Diecézní charita ostravsko-opavská
Kraj realizace Moravskoslezský
Projekt je zaměřen na zlepšení využití stávajících a nových IT technologií napříč Diecézní charitou ostravsko-opavskou (DCHOO), které povede k zefektivnění práce zaměstnanců v…

Digitalizace dobrovolnictví - Vlna pomoci v Ústeckém kraji

Název příjemce Dobrovolnické centrum, z.s.
Kraj realizace Ústecký
Žádáme o software (SaaS) pro efektivní správu dobrovolníků a dobrovolnic, propojujeme ji s celonárodním dobrovolnickým portálem Vlna pomoci CZ pro jednoduché a přehledné…

DIGITÁLNÍ PODPORA KREATIVNÍHO HNÍZDA

Název příjemce PROTEBE live, z.s.
Kraj realizace Karlovarský
Zlepšení digitálních kompetencí organizace a nastavení funkčních nástrojů a procesů v digitálním prostoru, které optimalizují fungování organizace podle požadavků současné…

Uživatelsky přístupná Sedmá generace

Název příjemce Hnutí DUHA - Sedmá generace
Kraj realizace Jihomoravský
Web spolku Sedmá generace (7.G), který vydává stejnojmenný společensko-ekologický časopis, se potýká s nedostatky, které ohrožují rozvoj soběstačnosti a udržitelnosti této…

Webové stránky jako informační portál i nástroj komunikace

Název příjemce LECCOS, z.s.
Kraj realizace Středočeský
Díky projektu získáme moderní webové stránky pro naši organizaci. Cílem je, aby sloužily jako informační portál a komunikační platforma s klienty, úřady, spolupracujícími…

Zvýšení hardwarové, softwarové a uživatelské bezpečnosti organizace Spirála Ostrava

Název příjemce Spirála Ostrava, z.ú.
Kraj realizace Moravskoslezský
Spirála Ostrava, z.ú. je významným poskytovatelem sociálních služeb lidem s duševním onemocněním a zaměstnávání v chráněných podmínkách lidí se zdravotním postižením na území…

Digitalizace Zeměkoule, z.s.

Název příjemce Zeměkoule, z.s.
Kraj realizace Olomoucký
Cílem projektu Digitalizace Zeměkoule z. s. je zavést současné digitální nástroje a začít je využívat nejen pro komunikaci pracovníků mezi sebou, ale také k prezentaci aktivit…

Digitalizace Anabell v oblasti moderních způsobů prezentace a výuky

Název příjemce Centrum Anabell, z. ú.
Kraj realizace Jihomoravský
Hlavním smyslem projektu je implementovat digitalizaci v oblasti využití prezentačního nástroje prostřednictvím zapojení interaktivní tabule do edukace a poradenství, a to…

Advokační a mediální trénink romských juniorů

Název příjemce TUKE.TV, z.s.
Kraj realizace Jihomoravský
V rámci projektu vznikne série čtyř informačních videí, zachycující reflexi stereotypních výroků na adresu Romů mladými Romy a Romkami. Série videí, zveřejněných na sociálních…

Můj hlas - Moje volba

Název příjemce Spolek pro integraci menšin
Kraj realizace Ústecký
Obsahem projektu "Můj hlas - Moje volba" je účinná podpora občanského uvědomění a rozvoje společenské participace minimálně 80 lidí z vyloučených romských lokalit Žatecka v…

Moderně na mediaci

Název příjemce Kappa Beta Institut, z.s.
Kraj realizace Praha
Kappa Beta Institut, z.s. dlouhodobě působí v oblasti mediace ohrožených cílových skupin (CS), spolupracuje se sociálními odbory, soudy, školami a jeho odborná garantka Ing.…

Eventový modul pro CPN

Název příjemce CRM pro neziskovky, z. s.
Kraj realizace Praha
Jedná se o návrh a vývoj eventového modulu na CRM platformě Salesforce, která umožní naší organizaci správu kurzů, konferencí, přednášek, webinářů, seminářů a setkání v online i…

Hlídač vzduchu

Název příjemce Spolek Herout Heřmanův Městec
Kraj realizace Pardubický
Lidé z okolí Heřmanova Městce delší dobu trápí zhoršená kvalita ovzduší a obtěžující zápach. Jejich zdroje jsou stále neznámé, a to i přes některé drobné aktivity, kterými se…
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Přihlášení k newsletteru