Podpořené projekty

Lokální podpůrná síť – klíč k udržitelnosti organizace

Název příjemce Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí
Kraj realizace Královehradecký
Neziskové organizace v sociálních službách nemají stabilní financování, je velice nízká informovanost veřejnosti o službách a proto lidé mají předsudky, služby využívají pozdě,…

Systémové zavádění práce se sexualitou s využitím metody learning network.

Název příjemce Freya, z. s.
Kraj realizace Středočeský
Projekt má za cíl rozšíření znalostí u organizace Freya z. s. při práci se sexualitou a vztahy o metodu Learning network díky proškolení norskými partnery. Metoda pak bude využita…

Digitální Agora v Českém Brodě - strategické plánování se zapojením veřejnosti s využitím inovativních nástrojů včetně digitálních a šíření těchto postupů mezi další obce

Název příjemce Agora CE o.p.s.
Kraj realizace Středočeský
Přestože participace na místní úrovni je již zavedenou praxí, obce se potýkají s nezájmem obyvatel a samy nemají potřebné znalosti. V projektu tvorby strategického plánu Českého…

Spirála Ostrava stabilnější díky evaluaci

Název příjemce Spirála Ostrava, z.ú.
Kraj realizace Moravskoslezský
Spirála Ostrava je poskytovatelem sociálních služeb a chráněného zaměstnávání lidem s duševním onemocněním na území Moravskoslezského kraje. Cílem projektu je získat ucelenou…

Posílení kapacit a profesionalizace organizace Borůvka Praha o.p.s. II.

Název příjemce Borůvka Praha o.p.s.
Kraj realizace Praha
Cílem projektu je rozvoj a posílení kapacit organizace Borůvka Praha o.p.s., která pomáhá lidem s tělesným postižením, v následujících oblastech: PR a marketing, budování oblasti…

Posílení Skutečně zdravé školy

Název příjemce Skutečně zdravá škola, z.s.
Kraj realizace Jihomoravský
Program Skutečně zdravá škola je nástroj pro zlepšení stravování a vzdělávání o zdravém a udržitelném stravování ve školách, s dopadem na zdraví, životní prostředí, místní…

Právo ohrožených dětí na svůj životní příběh

Název příjemce Nadační fond La Vida Loca
Kraj realizace Praha
Projekt podpoří budování zdravé identity u dětí 0-6 let vyrůstajících v náhradních rodinách nebo rodinách vyloučených z hlavního společenského proudu. Každé dítě má právo znát…

Cesta k Centru pro oběti sexuálního násilí

Název příjemce proFem - centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o. p. s.
Kraj realizace Praha
Projekt reaguje na proměnu organizace související se vznikem prvního specializovaného Centra pro oběti sexuálního násilí v ČR. S tím se pojí zásadní provozní, personální a…

STARTUJEME DIZAJNPARK

Název příjemce PROTEBE live, z.s.
Kraj realizace Karlovarský
Už máme něco za sebou, rosteme a potřebujeme něco většího. Karlovým Varům dlouhodobě chybí komunitní - kreativní centrum. Nikdo ho za nás nikdo nevytvoří, a tak ho startujeme sami…

Posílení kapacity organizace Instand, z.ú. prostřednictvím zvýšení kompetencí zaměstnanců a posílením spolupráce s veřejnou správou

Název příjemce Dobrovolnické centrum INSTAND, z.ú.
Kraj realizace Karlovarský
Projekt je zaměřen na pracovníky, spolupracovníky organizace a dobrovolníky. Cílem je zvýšení kompetencí a kapacit organizace prostřednictvím vzdělávání pracovníků, tvorba…

Demokracie a svoboda ve školství a vzdělávání

Název příjemce ZeMěŠkola z.s.
Kraj realizace Ústecký
Současnou izolovanost iniciativ v oblasti svobodných demokratických škol projekt řeší propojením a posílením těchto škol v partnerství, kde za odborné asistence vytvoří strategii…

Česká federace nábytkových bank a reuse center

Název příjemce DialogCB, z.s.
Kraj realizace Jihočeský
Projekt řeší vznik sítě reuse center a nábytkových bank napříč ČR s cílem prevence vzniku odpadu. Tvoříme platformu, na které aktivní provozovatelé mohou síťovat, vzájemně…

Profi – Akademie pro mateřská centra

Název příjemce Síť pro rodinu, z.s.
Kraj realizace Praha
Mateřská centra sdružená v Síti pro rodinu spojuje záměr vytvářet otevřený a bezpečný prostor pro sdílení a svépomocné rodinné aktivity. Narážejí ale na nedostatečné odborné,…

POSÍLENÝ HVOZD. Zvýšení kapacit lokální nevládní organizace s přesahem k rozšíření odborného záběru a budování aliancí v Ústeckém kraji v roce 2022 a 2023

Název příjemce Spolek Hvozd
Kraj realizace Ústecký
Projekt reaguje na typické potíže místních iniciativ ve vyloučených regionech a posiluje personální, odborné, advokační i finanční kapacity spolku věnujícího se v Českém…

Kulturní centrum Provoz 2.0

Název příjemce Provoz z.s.
Kraj realizace Moravskoslezský
Kulturní spolek Provoz vstoupil v roce 2020 do nové éry. Přestěhováním do centra města Ostravy započala jeho kompletní restrukturalizace a optimalizace. Součástí této etapy, která…

Rozvoj demokratického vzdělávání a zvýšení účasti mladých lidí a cizinců v demokratickém procesu v ČR

Název příjemce Centrum demokratického vzdělávání, z. ú.
Kraj realizace Praha
Projekt reaguje na aktuální společenskou realitu v ČR a chce přispět k prevenci populismu a demokratického úpadku aktivizací organizací občanské společnosti a sdružení cizinců.…

Přihlášení k newsletteru