Demokracie a svoboda ve školství a vzdělávání

Období realizace 1. 4. 2022 - 31. 3. 2024
Udělená částka 83761 EUR
Název příjemce ZeMěŠkola z.s.
Kraj realizace Ústecký
Anotace projektu

Současnou izolovanost iniciativ v oblasti svobodných demokratických škol projekt řeší propojením a posílením těchto škol v partnerství, kde za odborné asistence vytvoří strategii jak posílit kapacity a udržitelnost těchto škol, toolkit Jak na svobodné vzdělávání pro nové a vznikající organizace, sdílející platformu pro pedagogy a fundraisingový plán na další rok. Výstupy projektu budou v průběhu projektu pilotně ověřovány v rámci mentoringu pro nové a nově vznikající svobodné školy. Diseminační konference na závěr projektu odprezentuje a zpřístupní široké veřejnosti výstupy projektu.

Zaměření Posílení neziskových organizací
Tématická oblast aktivní občanství
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru