Podpořené projekty

Zvýšení hardwarové, softwarové a uživatelské bezpečnosti organizace Spirála Ostrava

Název příjemce Spirála Ostrava, z.ú.
Kraj realizace Moravskoslezský
Spirála Ostrava, z.ú. je významným poskytovatelem sociálních služeb lidem s duševním onemocněním a zaměstnávání v chráněných podmínkách lidí se zdravotním postižením na území…

Webové stránky jako informační portál i nástroj komunikace

Název příjemce LECCOS, z.s.
Kraj realizace Středočeský
Díky projektu získáme moderní webové stránky pro naši organizaci. Cílem je, aby sloužily jako informační portál a komunikační platforma s klienty, úřady, spolupracujícími…

Uživatelsky přístupná Sedmá generace

Název příjemce Hnutí DUHA - Sedmá generace
Kraj realizace Jihomoravský
Web spolku Sedmá generace (7.G), který vydává stejnojmenný společensko-ekologický časopis, se potýká s nedostatky, které ohrožují rozvoj soběstačnosti a udržitelnosti této…

Eventový modul pro CPN

Název příjemce CRM pro neziskovky, z. s.
Kraj realizace Praha
Jedná se o návrh a vývoj eventového modulu na CRM platformě Salesforce, která umožní naší organizaci správu kurzů, konferencí, přednášek, webinářů, seminářů a setkání v online i…

Moderně na mediaci

Název příjemce Kappa Beta Institut, z.s.
Kraj realizace Praha
Kappa Beta Institut, z.s. dlouhodobě působí v oblasti mediace ohrožených cílových skupin (CS), spolupracuje se sociálními odbory, soudy, školami a jeho odborná garantka Ing.…

Můj hlas - Moje volba

Název příjemce Spolek pro integraci menšin
Kraj realizace Ústecký
Obsahem projektu "Můj hlas - Moje volba" je účinná podpora občanského uvědomění a rozvoje společenské participace minimálně 80 lidí z vyloučených romských lokalit Žatecka v…

Advokační a mediální trénink romských juniorů

Název příjemce TUKE.TV, z.s.
Kraj realizace Jihomoravský
V rámci projektu vznikne série čtyř informačních videí, zachycující reflexi stereotypních výroků na adresu Romů mladými Romy a Romkami. Série videí, zveřejněných na sociálních…

Hlídač vzduchu

Název příjemce Spolek Herout Heřmanův Městec
Kraj realizace Pardubický
Lidé z okolí Heřmanova Městce delší dobu trápí zhoršená kvalita ovzduší a obtěžující zápach. Jejich zdroje jsou stále neznámé, a to i přes některé drobné aktivity, kterými se…

Dílna Zauhlovačky s Re-use centrem

Název příjemce AvantgArt, z. s.
Kraj realizace Liberecký
Náš spolek oživuje unikátní památku Zauhlovací a vodárenské věže ve Vratislavicích n. Nisou, pro niž nemá vlastník využití. Věž je součástí bývalé továrny na koberce. Kromě péče o…

Proměna okolí staré školy

Název příjemce Aliterra, z.ú.
Kraj realizace Vysočina
Cílem projektu je zapojit občany vesnice Tasov (670 obyvatel) v rozhodování pro využití veřejného pozemku okolí bývalé budovy staré měšťanské školy v centru obce. Díky projektu…

Kandiduju.cz

Název příjemce Mladí občané, z.s.
Kraj realizace Praha
Projekt Kandiduju.cz usiluje o podporu zapojení mladých lidí zejména v komunální politice. Projekt se snaží upozorňovat na nízkou míru angažovanosti mladých lidí v obecních…

Dosažení účinných opatření v zájmu ochrany přírody a krajiny ve vybraných správních řízeních, která porušují veřejný zájem

Název příjemce Okrašlovací spolek čelákovický
Kraj realizace Olomoucký
Cílem projektu je zefektivnit úspěšnost spolku v několika konkrétních správních řízeních ve prospěch ochrany zvláště chráněných druhů (dále jen ZCHD, dle zák. 114/1992 Sb.) coby…

Pro Těšín

Název příjemce ASOCIACE OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB o.p.s.
Kraj realizace Moravskoslezský
Předmětem projektu je aktivní zapojení občanů do watchingových aktivit a monitoringu kroků Města Český Těšín při správě věcích veřejných,dále advokační činnost a následné …

Aktivní občané a volby 2021: protikorupční témata ve volebních programech a hodnocení politiků

Název příjemce Frank Bold Society
Kraj realizace Jihomoravský
Projekt usiluje o posílení politické participace občanů. Společně s občany budeme prosazovat konkrétní body do volebních programů politických stran a veřejné debaty a připravíme…

Cirkulární lab

Název příjemce Bezobaláč, z. ú.
Kraj realizace Zlínský
Cílem projektu je nastartovat udržitelné procesy cirkulární ekonomiky v místní komunitě. V rámci crowdfundingové kampaně chceme vytvořit vzorové místo, které využívá vlastní odpad…

Zmapování pochybného prodeje vodáren z města do rukou cizinců, dopady a aktivace občanů k nápravě. Vývoj ceny vody a inkasa zisků. Kdo prodává vodu občanům.

Název příjemce Nadační fond PRAVDA O VODĚ
Kraj realizace Moravskoslezský
Na Moravě byl prodej i tržby z vody léta v rukou měst. Mohly tím i žádat o dotace na investice. Města si nevyplácela dividendy, příjem z vody reinvestovaly. Po roce 1999 se tento…

Přihlášení k newsletteru