Aktivní občané a volby 2021: protikorupční témata ve volebních programech a hodnocení politiků

Období realizace 1. 6. 2021 - 30. 11. 2021
Udělená částka 4 000 EUR
Název příjemce Frank Bold Society
Kraj realizace Jihomoravský
Anotace projektu
Projekt usiluje o posílení politické participace občanů. Společně s občany budeme prosazovat konkrétní body do volebních programů politických stran a veřejné debaty a připravíme hodnocení politiků, stran a jejich programů. Naším cílem je rozeslat toto hodnocení poštou co největšímu počtu lidí, a tím přispět k informovanému rozhodnutí občanů ve volbách. Tímto projektem motivujeme občany ke komunikaci s politiky a zapojujeme je do rozhodovacích procesů. Zabráníme tak dalšímu poklesu důvěry v demokracii a omezíme korupční prostředí.
Zaměření Občanská participace
Tématická oblast aktivní občanství
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru