Kandiduju.cz

Období realizace 1. 8. 2021 - 28.2.2022
Udělená částka 3000 EUR
Název příjemce Mladí občané, z.s.
Kraj realizace Praha
Anotace projektu
Projekt Kandiduju.cz usiluje o podporu zapojení mladých lidí zejména v komunální politice. Projekt se snaží upozorňovat na nízkou míru angažovanosti mladých lidí v obecních zastupitelstvech a přispívat k řešení tohoto problému, který je výrazný i v evropském měřítku. Účastníci Kandiduju.cz tak pro zapojení do komunální politiky získají motivaci, inspiraci, potřebné informace a schopnosti, stejně tak jako možnost vyzkoušet si, jak funguje obecní zastupitelstvo, vše z toho aktivní formou.
Zaměření Občanská participace
Tématická oblast aktivní občanství
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru