Podpořené projekty

Podpora sebeobhájství v ORP Kyjov

Název příjemce Educante z.s.
Kraj realizace Jihomoravský
Smyslem je primárně podpora při zplnomocnění a schopnosti sebeobhájství znevýhodněných občanů s cílem snižování závislosti sebeobhájců při naplňování vlastních práv…

Sedmá generace jako zabezpečený a propojený systém

Název příjemce Hnutí DUHA - Sedmá generace
Kraj realizace Jihomoravský
Projekt se zaměřuje zejména na posílení zabezpečení obsahu a dat organizace, která jsou umístěna v online prostoru. Ke zlepšení obsahu a informací o svých uživatelích podpoří i…

Využívání technologií v organizaci O děti postaráno z.s. ke vzdělávání žen před návratem do práce po rodičovské dovolené

Název příjemce O děti postaráno z.s.
Kraj realizace Jihomoravský
Smyslem projektu je proškolit pět zaměstnanců organizace O děti postaráno z.s. ve využívání již jim dostupných nástrojů a začít je lépe a aktivněji využívat k nabídce svých služeb…

Smart Klubíčko

Název příjemce Klubíčko Kroměříž, z. s.
Kraj realizace Zlínský
Zjednodušení a zefektivnění práce zaměstnanců Klubíčka tím, že se sjednotíme v používání a sdílení dokumentů, tabulek, kalendářů, kontaktů a dalších Google Workspace nástrojů.…

Red Cross Digital - digitální kompetence dobrovolníků a jejich řízení

Název příjemce Oblastní spolek ČČK Prachatice
Kraj realizace Jihočeský
Existuje mnoho softwarových nástrojů pro komunikaci a řízení lidských zdrojů. Chceme posunout osvědčené postupy používání těchto nástrojů do oblasti neziskových organizací a…

Zachraňme stromy v ulicích

Název příjemce PLAC, z.s.
Kraj realizace Liberecký
Projekt přispěje ke zvýšení povědomí veřejnosti o významu stromů ve městě i způsobu, jak se přímo zapojit a pomoci chránit stromy v Jablonci n. Nisou. Ročně jsou ve městě pokáceny…

Návrh na úpravu okolí Kostela Nanebevzetí P. Marie v Netolicích

Název příjemce Víc z Netolic, z. s.
Kraj realizace Jihočeský
Projekt má za cíl zajištění podkladů pro realizaci úpravy veřejně přístupného venkovního prostoru, jež by se měl stát zónou pro kulturní, vzdělávací či odpočinkové aktivity, a tím…

Infomační systém eQuip v chráněném bydlení ARCHA Nový Jičín

Název příjemce Slezská diakonie
Kraj realizace Moravskoslezský
Chráněné bydlení ARCHA Nový Jičín je jedním ze středisek Slezské diakonie. Klienty služby jsou lidé s mentálním, duševním a kombinovaným postižením. Součástí naší práce je…

Digitalizace zastřešující organizace pro neslyšící

Název příjemce Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel, z.s.
Kraj realizace Praha
ASNEP, z.s je organizace, která sdružuje a zastřešuje organizace pracující ve prospěch sluchově postižených občanů nebo jejich rodičů v celé ČR. Organizace díky projektu zvýší…

Cesta k efektivitě

Název příjemce LECCOS, z.s.
Kraj realizace Středočeský
Cílem projektu je zdokonalit a zefektivnit řízení projektů a činností organizace a fundraisingu. V průběhu roku realizujeme v 6 různých službách až 20 projektů různého rozsahu.…

Posílení neziskové organizace Wikimedia ČR

Název příjemce Wikimedia Česká republika
Kraj realizace Praha
Wikimedia Česká republika se stará o rozvoj Wikipedie a dalších Wikimedia projektů. Podporujeme komunitu dobrovolných editorů tak, aby byla co nejpestřejší. Učíme psát Wikipedii…

Využití digitálních nástrojů pro správu aktivit

Název příjemce ProJudo z.s.
Kraj realizace Moravskoslezský
Cílem projektu je cíleně a efektivněji používat digitální nástroje pro činnost naší organizace. Prostřednictvím zdokonalení našich služeb v digitální oblasti chceme rozšířit…

Rozvoj IT technologií v Diecézní charitě ostravsko-opavské II.

Název příjemce Diecézní charita ostravsko-opavská
Kraj realizace Moravskoslezský
Cílem projektu je zlepšit využití stávajících IT technologií vedoucích k zefektivnění práce zaměstnanců napříč organizací a také posun, vývoj a institucionalizace. V rámci…

Rozvíjíme komunikaci v hospici

Název příjemce Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.
Kraj realizace Liberecký
Projekt zlepší komunikaci Hospice sv. Zdislavy s dárci, partnery, přáteli, pomocníky a dobrovolníky. Efektivní a správně nastavená komunikace je základem pro jakýkoli vztah. V…

Posílení IT dovedností a práce s klientskými daty v ONŽ

Název příjemce ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s.
Kraj realizace Praha
Projekt se zaměří na zefektivnění a sjednocení práce s údaji o klientech v 5 regionálních poradnách ONŽ pro ženy a rodiny v nouzi. V rámci projektu připravíme vznik jednotné…

Zkvalitnění digitální komunikace Střediska náhradní rodinné péče

Název příjemce STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE, spolek
Kraj realizace Praha
Středisko náhradní rodinné péče je významným poskytovatelem služeb pro ohrožené děti. Pro komunikaci s cílovými skupinami využívá standardní informační nástroje (webové stránky,…

Přihlášení k newsletteru