Zvýšení digitálních kompetencí zaměstnanců Centra LOCIKA pro efektivní vnitřní komunikaci a práci s podporovateli

Období realizace 1. 9. 2022 - 31. 3. 2023
Udělená částka 2793 EUR
Název příjemce Centrum LOCIKA, z.ú.
Kraj realizace Praha
Anotace projektu

Cílem projektu je zvýšení kompetencí zaměstnanců Centra LOCIKA v efektivním využívání digitálních nástrojů pro vnitřní komunikaci v rámci organizace a současně zefektivnění procesů pomocí digitálních nástrojů pro práci s podporovateli organizace – nástrojů Adobe Acrobat, Smartemailing a Workspace. V rámci projektu bude proškoleno min. 5 zaměstnanců na pozici managementu v Adobe Acrobat pro, 25 zaměstnanců (celá organizace) ve využívání nástrojů Google Workspace a 3 zaměstnanci PR a fundraisingu v užívání Smartemailingu. Projekt proběhne v období 09/2022-03/2023.

Zaměření Posílení neziskových organizací
Tématická oblast Znevýhodněné skupiny
Ke stažení Případová studie: Posílení online komunikace a budování komunity při prosazování myšlenky na právo na dětství bez násilí
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru