Zachraňme stromy v ulicích

Období realizace 1. 9. 2022 - 31. 1. 2023
Udělená částka 2998 EUR
Název příjemce PLAC, z.s.
Kraj realizace Liberecký
Anotace projektu

Projekt přispěje ke zvýšení povědomí veřejnosti o významu stromů ve městě i způsobu, jak se přímo zapojit a pomoci chránit stromy v Jablonci n. Nisou. Ročně jsou ve městě pokáceny stovky vzrostlých stromů, nařízená náhradní výsadba zdaleka nekompenzuje vzniklou ekologickou újmu. Projekt je zaměřen na posílení a další rozvoj dosavadních aktivit spolku PLAC – účast ve správních řízeních o kácení, právní konzultace, spolupráci s arboristy a s úřadem, šíření osvěty mezi žadateli o kácení a u veřejnosti, aktivizaci dalších občanů i uspořádání osvětově-kulturní Slavnosti stromů.

Zaměření Občanská participace
Tématická oblast Aktivní občanství
Ke stažení Případová studie: Zachraňme stromy v ulicích – příklad úspěšné iniciativy vůči Komisi Rady města
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru