Návrh na úpravu okolí Kostela Nanebevzetí P. Marie v Netolicích

Období realizace 1. 9. 2022 - 30. 11. 2022
Udělená částka 1810 EUR
Název příjemce Víc z Netolic, z. s.
Kraj realizace Jihočeský
Anotace projektu

Projekt má za cíl zajištění podkladů pro realizaci úpravy veřejně přístupného venkovního prostoru, jež by se měl stát zónou pro kulturní, vzdělávací či odpočinkové aktivity, a tím pádem propojení široké veřejnosti a různých organizací, působících na území města Netolice. Aktivity zahájíme jednáními se zástupci různých organizací na území města. Následně proběhne dotazníkové šetření, a tedy aktivizace široké veřejnosti ke společnému plánování. Po vytvoření návrhu úpravy prostoru a po ukončení projektu budeme usilovat o zajištění financování realizace návrhu.

Zaměření Občanská participace
Tématická oblast Aktivní občanství
Ke stažení Případová studie: Úprava okolí kostela Nanebevzetí P. Marie v Netolicích
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru