Podpořené projekty

Škola pomáhá ohroženým dětem

Název příjemce Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z. s.
Kraj realizace Středočeský
Cílem projektu je podpořit školy v ČR v tom, aby uměly reagovat na potřeby ohrožených dětí a hájit jejich práva, a to prostřednictvím implementace systému PBIS, který děti aktivně…

NGO Excelence

Název příjemce Nadace Neziskovky.cz
Kraj realizace Praha
Projekt je zaměřený na posilování stability neziskových organizací. Svou náplní nabídne dlouhodobý rozvoj fungování organizací, na který většinou chybí finanční prostředky i…

Člověk na prvním místě - zlepšení služeb využitím metody Human- Centered Design

Název příjemce ŽIVOT 90
Kraj realizace Praha
Projekt se zaměřuje na zlepšení kvality služeb a posílení udržitelnosti celé organizace. Využitím metody Human-Centered Design dosáhneme pozitivního dopadu na třech úrovních: - v…

POZNEJ PRAVDU A ŠIŘ JI DÁL

Název příjemce ROMEA
Kraj realizace Praha
ROMEA se dlouhodobě věnuje odhalování a vyvrácení hoaxů a manipulací týkajících se Romů a také uprchlíků tak, aby veřejnost , včetně samotných Romů, měla relevantní informace.…

Rozvíjejme se společně

Název příjemce "Plán B", z.s.
Kraj realizace Jihomoravský
Reagujeme na potřebu organizace navýšit kapacity a zprofesionalizovat práci. Cílem je vypracovat a implementovat plán pro práci se skupinou podporovatelů – oslovení nových a…

Aktivně a společně pro klima

Název příjemce ZO ČSOP VERONICA
Kraj realizace Zlínský
Projekt posiluje občanskou angažovanost v ochraně klimatu. Cílí na místní úroveň, vyhledává aktivní občany, kteří odmítají pasivitu, jsou odhodláni chránit klima. Žadatel s…

Zodpovědnost jako nedílná součást svobody/Responsibility as an integral part of freedom

Název příjemce NESEHNUTÍ Brno
Kraj realizace Jihomoravský
NESEHNUTÍ spolu se zástupci veřejnosti ovlivní podobu nového územního plánu Brna tak, že v něm bude lépe zohledněna ochrana životního prostředí a nástroje zmírňování dopadů…

Koalice pro krajinu

Název příjemce Čmelák - Společnost přátel přírody z.s.
Kraj realizace Liberecký
Česká krajina nevzkvétá. Na vině je dlouhodobě špatné hospodaření soustředěné na momentální výnosy na úkor udržitelnosti, které ignoruje postupující klimatickou změnu a…

Odstranění bariér v systému pomoci obětem partnerského násilí

Název příjemce proFem - centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o. p. s.
Kraj realizace Praha
Projekt reaguje na bariéry v institucionalizovaném řešení partnerského násilí, pomoci obětem a prevenci. Cílem projektu je identifikovat tyto bariéry prostřednictvím realizace…

Město jako prostor pro kreativní učení

Název příjemce KVAS o.s.
Kraj realizace Vysočina
Projekt navazuje na spolupráci místních kulturních organizací a škol v rámci projektu Jihlava vzdělává kulturou, jež ověřila metodu kreativního učení, jako efektivní nástroj v…

Posílená Charita - Vyfič ze zajetých kolejí!

Název příjemce Charita Svitavy
Kraj realizace Pardubický
Charita Svitavy se chce stát moderní a efektivní organizací, která má zpracovány interní a strategické dokumenty a silný tým. Chce posílit kompetence všech pracovníků tak, aby se…

100 let od volebního práva žen: výzvy současnosti

Název příjemce Fórum 50 %, o.p.s.
Kraj realizace Praha
V roce 2020 uplyne 100 let od udělení volebního práva československým ženám. I přesto je zastoupení žen v české politice stále nízké. Cílem projektu je přispět k vyrovnanějšímu…

"Demokracie mýma očima" - podpora tolerance k migrantům mezi mladými lidmi v České republice

Název příjemce InBáze, z. s.
Kraj realizace Praha
Cílem projektu je podpořit či změnit postoje českých dětí a mládeže v toleranci k migrantům a lidem odlišného původu a tím tak předcházet xenofobii, nenávistným projevům a…

Darování jídla šetří klima

Název příjemce Zachraň jídlo, z.s.
Kraj realizace Praha
Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) uvádí, že plýtvání potravinami má negativní dopad na životní prostředí kvůli zbytečně vyprodukovaným emisím skleníkových plynů. V…

Mezi řádky - jak média někdy lžou

Název příjemce Temporary Collective z.s.
Kraj realizace Praha
Vzdělávací program pro studenty ve věku 15 - 19 let z Prahy, Ústí nad Labem a Trutnova. Opírá se o autentický zážitek z participativního live-cinema představení Putinovi agenti.…

Počítačoví domorodci versus přistěhovalci

Název příjemce Portus Prachatice, o.p.s
Kraj realizace Jihočeský
Cílenými semináři a unikátní únikovou hrou, která na ně logicky navazuje, chceme zvýšit mediální gramotnost u mladých lidí, jejich kritické myšlení a tím posílit občanskou…
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Přihlášení k newsletteru