Podpořené projekty

Dílna Zauhlovačky s Re-use centrem

Název příjemce AvantgArt, z. s.
Kraj realizace Liberecký
Náš spolek oživuje unikátní památku Zauhlovací a vodárenské věže ve Vratislavicích n. Nisou, pro niž nemá vlastník využití. Věž je součástí bývalé továrny na koberce. Kromě péče o…

Proměna okolí staré školy

Název příjemce Aliterra, z.ú.
Kraj realizace Vysočina
Cílem projektu je zapojit občany vesnice Tasov (670 obyvatel) v rozhodování pro využití veřejného pozemku okolí bývalé budovy staré měšťanské školy v centru obce. Díky projektu…

Kandiduju.cz

Název příjemce Mladí občané, z.s.
Kraj realizace Praha
Projekt Kandiduju.cz usiluje o podporu zapojení mladých lidí zejména v komunální politice. Projekt se snaží upozorňovat na nízkou míru angažovanosti mladých lidí v obecních…

Dosažení účinných opatření v zájmu ochrany přírody a krajiny ve vybraných správních řízeních, která porušují veřejný zájem

Název příjemce Okrašlovací spolek čelákovický
Kraj realizace Olomoucký
Cílem projektu je zefektivnit úspěšnost spolku v několika konkrétních správních řízeních ve prospěch ochrany zvláště chráněných druhů (dále jen ZCHD, dle zák. 114/1992 Sb.) coby…

Pro Těšín

Název příjemce ASOCIACE OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB o.p.s.
Kraj realizace Moravskoslezský
Předmětem projektu je aktivní zapojení občanů do watchingových aktivit a monitoringu kroků Města Český Těšín při správě věcích veřejných,dále advokační činnost a následné …

Advokační a mediální trénink romských juniorů

Název příjemce TUKE.TV, z.s.
Kraj realizace Jihomoravský
V rámci projektu vznikne série čtyř informačních videí, zachycující reflexi stereotypních výroků na adresu Romů mladými Romy a Romkami. Série videí, zveřejněných na sociálních…

Aktivní občané a volby 2021: protikorupční témata ve volebních programech a hodnocení politiků

Název příjemce Frank Bold Society
Kraj realizace Jihomoravský
Projekt usiluje o posílení politické participace občanů. Společně s občany budeme prosazovat konkrétní body do volebních programů politických stran a veřejné debaty a připravíme…

Cirkulární lab

Název příjemce Bezobaláč, z. ú.
Kraj realizace Zlínský
Cílem projektu je nastartovat udržitelné procesy cirkulární ekonomiky v místní komunitě. V rámci crowdfundingové kampaně chceme vytvořit vzorové místo, které využívá vlastní odpad…

Zmapování pochybného prodeje vodáren z města do rukou cizinců, dopady a aktivace občanů k nápravě. Vývoj ceny vody a inkasa zisků. Kdo prodává vodu občanům.

Název příjemce Nadační fond PRAVDA O VODĚ
Kraj realizace Moravskoslezský
Na Moravě byl prodej i tržby z vody léta v rukou měst. Mohly tím i žádat o dotace na investice. Města si nevyplácela dividendy, příjem z vody reinvestovaly. Po roce 1999 se tento…

Radotín na Moravě se zazelená

Název příjemce ProRadotín, z. s.
Kraj realizace Olomoucký
Formou veřejné diskuze vytvoříme plán na obnovu zeleně v katastru obce Radotín (okres Přerov). Projekt je potřeba, protože porost v katastru obce se kácí a nová výsadba zeleně…

Participativní plánování zadržování vody v krajině

Název příjemce Pontopolis z.s.
Kraj realizace Pardubický
V tomto projektu se zaměřujeme na aktivizaci, posílení a zapojení obyvatel venkova (podle metodiky Živá krajina vytvořené spolkem Živá voda) do plánování místního akčního opatření…

Hlasy města

Název příjemce Zenárna, z.s.
Kraj realizace Středočeský
Projekt Hlasy města by měl v občanech Kutné Hory vzbudit zájem o každodenní dění ve městě a případně jim i poskytnout motivaci pro uskutečnění vlastních nápadů v okolí svého…

Symbios - sdílené bydlení mladých dospělých opouštějících dětské domovy (DD) a studentů vysokých škol (VŠ)

Název příjemce EkoInkubátor, z. ú.
Kraj realizace Jihomoravský
Symbios řeší problém přechodu mladých dospělých z DD do samostatného života. Chce ukázat, že kombinace jistoty dané stabilním bydlením sdíleném se studenty VŠ , možností…

Asistenční centrum v Janově

Název příjemce Oblastní charita Most
Kraj realizace Ústecký
Účelem projektu je realizací preventivních programů zmocnit znevýhodněné osoby k řešení jak vlastních, tak problémů komunity s cílem předcházet sociálnímu vyloučení a odstraňovat…

Týdny pro krajinu: Aktivním občanstvím k pestré krajině

Název příjemce Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic
Kraj realizace Jihomoravský
Projekt přináší aktivní občanskou participaci do řešení dopadů klimatické změny. Od roku 2017 dochází vinou změny klimatu v českých lesích k masivnímu vymírání smrku ztepilého a…

10 000 kroků, cesta ke zdraví nás i našich měst

Název příjemce Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Kraj realizace Olomoucký
Projekt reaguje na současnou situaci, kdy města plánují pro plánování a občané žijí v místě, které znají pouze z okna auta a nemají zájem o jeho rozvoj. Když už mají, tak nevěří,…
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Přihlášení k newsletteru