Podpořené projekty

Rozvíjejme se společně

Název příjemce "Plán B", z.s.
Kraj realizace Jihomoravský
Reagujeme na potřebu organizace navýšit kapacity a zprofesionalizovat práci. Cílem je vypracovat a implementovat plán pro práci se skupinou podporovatelů – oslovení nových a…

Hlídací pes Ústí nad Labem

Název příjemce Ústav nezávislé žurnalistiky, z.ú.
Kraj realizace Ústecký
Projekt je zaměřen jako watch-dogová aktivita, která prostřednictvím investigativní žurnalistiky ve znevýhodněném regionu Ústeckého kraje hlídá, jak samosprávy a úřady spravují…

WITH YOU*TH na cestě k aktivnímu občanství

Název příjemce NESEHNUTÍ
Kraj realizace Jihomoravský
Projekt si klade za cíl prosadit genderovou rovnost jako součást výchovy k demokratické kultuře a rovnosti všech lidí. Systémovou změnou bude prosazení genderové rovnosti jako…

Genderově citlivé vzdělávání v Norsku - inspirace pro české aktérky a aktéry

Název příjemce Genderové informační centrum NORA, o.p.s.
Kraj realizace Jihomoravský
Norská organizace KUN Centre for Equality and Diversity pořádá dne 14. června 2022 v Oslo mezinárodní konferenci věnovanou tématu genderově citlivého vzdělávání v oblasti…

Mezinárodní konference neslyšících

Název příjemce Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel, z.s.
Kraj realizace Praha
Cílem projektu je realizace mezinárodní jednodenní konference k 30. výročí ASNEP, z.s. V rámci programu se představí činnost ASNEP, jednotlivé aktivity expertních komisí s cílem…

Jak zaujmout mládež pro angažované občanství?

Název příjemce Nesedím, sousedím z.s.
Kraj realizace Praha
Při práci s mládeží, obzvlášť v kontextu participace, je důležité zajistit, abychom se posunuli od vnímání mládeže jako pasivních příjemců k jejich uznání coby aktivních činitelů…

Bezpečí otevřeno - Norské inspirace

Název příjemce Otevřeno
Kraj realizace Jihomoravský
Zorganizujeme online přednášku, 2 workshopy a debatu, které mají za cíl přinést dobrou praxi z norského vzdělávacího systému vzdělavatelům budoucích učitelů, současným i budoucím…

Bez PAStí: norské inspirace pro vzdělávání dětí s PAS

Název příjemce Osvětová beseda
Kraj realizace Praha
V rámci projektu proběhne studijní cesta realizačního týmu projektu Bez PAStí - podpora začleňování dětí s autismem do běžných škol do Norska, kde tým načerpá zkušenosti ze…

Zachraňme biokoridor Hloučela

Název příjemce Spolek AJDONY
Kraj realizace Olomoucký
5. změna územního plánu města. Tento důležitý materiál, který se týká všech občanů města Prostějova na mnoho budoucích let, jde v několika případech proti veřejnému zájmu a…

Koordinace advokační činnosti studentských skupin na národní úrovni a podpora místních komunit v připojení k hnutí World Youth for Climate Justice

Název příjemce Youth, Speak Up! z.ú.
Kraj realizace Praha
Právní odpovědnost států ve věci klimatické změny je stále nejasná. Chceme, aby Česká republika podpořila žádost o udělení poradního stanoviska Mezinárodního soudního dvora a…

Vytvoření digitální infrastruktury a prohloubení digitálních dovedností pro organizaci Re-set

Název příjemce RESET: Platforma pro sociálně-ekologickou transformaci, z. s.
Kraj realizace Jihomoravský
Večery se budou věnovat krizi dostupnosti bydlení a otázce, jak na ni reagovat. Bydlení, jako základní lidské právo, je čím dál nedostupnější. To výrazně ovlivňuje kvalitu života…

Když ruka promluví

Název příjemce Junák - český skaut, okres Hradec Králové-město, z. s.
Kraj realizace Královehradecký
Projekt propojuje dobrovolníky z řad skautů, studenty oboru Tlumočnictví českého znakového jazyka a neslyšící, přičemž skauti pořádají přednášky a workshopy pro veřejnost,…

Jak řešit sexuální násilí u znevýhodněných skupin aneb Inspirujeme se v Norsku

Název příjemce Freya, z.s.
Kraj realizace Středočeský
Projekt má za cíl načerpat zkušenosti v oblasti sexuálního násilí a práce s traumatem u lidí se znevýhodněním (dětí/mladých lidí). Chceme se dozvědět jak s tímto tématem v Norsku…

Studijní cesta na Island pro mladé romské umělce žijících v sociálně vyloučeném prostředí.

Název příjemce Awen Amenca
Kraj realizace Moravskoslezský
Rozvíjet talent mladých Rom pocházejících ze sociálně znevýhodněného prostředí a podpořit je k dalšímu studiu uměleckých oborů. Máme v plánu vzít 3-4 mladé Romy-Romky, kteří mají…

Studijní cesta s TikTokem na Island

Název příjemce Amnesty International ČR
Kraj realizace Praha
Studijní cesta a spolupráce mladých lidí z ČR a Islandu je navazujícím a prohlubujícím doplňkem probíhajícího projektu „Jako fakt?“. Projekt „Jako fakt?“ je zaměřen na bourání…

Rodič jako advokační pracovník

Název příjemce Sipora, z.ú.
Kraj realizace Olomoucký
Projekt bude zaměřen na vytvoření pozice advokačního pracovníka mezi rodinami, které pečují o dítě nebo dospělou osobu se zdravotním znevýhodněním - mentálním znevýhodněním nebo…

Přihlášení k newsletteru