Podpořené projekty

Měníme věci kolem nás

Název příjemce Spiralis, z.s.
Kraj realizace Praha
Vyhledáme a podpoříme místní „lídry“ komunit. a obč. života. Posílíme jejich kompetence pro vedení komunit. Tito lidé pak dále zapojí „svojí veřejnost, upevní soudržnost komunity…

Hlídací pes Ústí nad Labem

Název příjemce Ústav nezávislé žurnalistiky, z.ú.
Kraj realizace Ústecký
Projekt je zaměřen jako watch-dogová aktivita, která prostřednictvím investigativní žurnalistiky ve znevýhodněném regionu Ústeckého kraje hlídá, jak samosprávy a úřady spravují…

Sebeřídící CEDR

Název příjemce CEDR - komunitní spolek
Kraj realizace Ústecký
Řešíme zavádění principů sebeřídících týmů v rámci poskytování sociálních služeb. Cílem je přerod z hierarchicky řízené organizace do organizace stojících na principech sebeřízení…

Demokracie - věc společná

Název příjemce NADAČNÍ FOND MODRÁ RYBKA
Kraj realizace Praha
Demokracie-věc společná. I po 30ti letech po Sametové revoluci je stále aktuální ochrana demokratických principů, na kterých byl vystavěn náš stát. Společnost prochází krizí…

Společně proti šíření nenávisti a dezinformací

Název příjemce Český svaz žen z.s.
Kraj realizace Praha
Projekt reaguje na narůstající projevy nenávisti a šíření dezinformací v online prostředí. Vychází nejen ze všeobecně tradovaných skutečností, ale zejm. z reálných poznatků uvnitř…

Břevnovská spojka

Název příjemce Nesedím, sousedím z.s.
Kraj realizace Praha
Hl. cílem projektu je posílit břevnovskou komunitu tak, aby vznikly aktivní skupiny sousedské spolupráce (SSS), které budou proškoleny a podpořeny v zapojování se do…

Posilováním kompetencí neziskových organizací k silné občanské společnosti

Název příjemce Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, z.s.
Kraj realizace Praha
Projekt řeší problém nedostatečných kapacit „méně zkušených“ neziskových organizací. Projektu se zúčastní 17 NNO z ČR. Cílem je posílit odpovědné řízení, transparentnost a vnější…

Komunitní osvětové společenství roste

Název příjemce Komunitní osvětové společenství
Kraj realizace Karlovarský
Projekt pomůže KOS z.s. odborně i profesně vyrůst. Vzděláme členy a dobrovolníky KOS a zvýšíme naše personální kapacity. Stabilizujeme naši současnou situaci a posílíme své…

Nové role komunitních nadací

Název příjemce Spolek A.K.N.
Kraj realizace Ústecký
Hlavním cílem je posílit kapacitu českých komunitních nadací osvojením si nových rolí a schopnosti reagovat na aktuální společenské problémy. Půjde zejména o role aktivizační a…

Profesionalizace neziskovek

Název příjemce Nadace rozvoje občanské společnosti
Kraj realizace Praha
Menší NNO mají často problém s vnitřním řízením, získáváním financí, vlivu digitalizace a nových technologií. Ve velké míře na ně také působí negativní rétorika veřejných činitelů…

Zvyšování kapacit INEX-SDA v hodnocení a komunikaci dopadu a práci s dobrovolníky

Název příjemce INEX - Sdružení dobrovolných aktivit
Kraj realizace Praha
Cílem projektu je zvýšit kapacity zaměstnanců INEX-SDA v hodnocení dopadu činnosti organizace, efektivní komunikaci a péči o podporovatele. Skrze sérii školení a následné…

Aktivní občanství v globálních souvislostech

Název příjemce ARPOK, o.p.s.
Kraj realizace Olomoucký
Žijeme v globální době. Události na jedné straně zeměkoule ovlivňují dění na druhé a naopak. Jsme nuceni kriticky přemýšlet nad informacemi, argumentovat, zaujímat stanoviska i…

Digitální watchdog

Název příjemce Iuridicum Remedium, z. s.
Kraj realizace Praha
Projekt řeší opomíjená rizika digitalizace veř.správy- digitální diskriminaci a plošné ohrožení soukromí. Cílem je prosadit diskurz, že tato rizika musíme řešit, jinak ohrozíme…

Právem proti předsudkům

Název příjemce In IUSTITIA, o.p.s.
Kraj realizace Praha
Cílem projektu je prostřednictvím reprezentativního výzkumu, právní analýzy a praktických zjištění na základě strategické litigace připravit komplexní legislativní návrh…

Měníme klima v legislativě pro naše obce a města

Název příjemce Zelený kruh
Kraj realizace Praha
Města a obce čelí projevům klimatické krize. Cílem projektu je změnit vybrané předpisy tak, aby byla adaptace sídel na klimatickou změnu efektivní, spravedlivá a rychlá. Projekt…

Ochrana whistleblowerů: aktuální výzva pro Českou republiku

Název příjemce Oživení, o. s.
Kraj realizace Praha
Klademe si za cíl změnit postavení oznamovatelů nekalých jednání v ČR. Přestože se jedná o zásadní nástroj ochrany veřejných zájmů, oznamovatelé jsou přehlíženi či ostrakizováni,…
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Přihlášení k newsletteru