Podpořené projekty

Smart Klubíčko

Název příjemce Klubíčko Kroměříž, z. s.
Kraj realizace Zlínský
Zjednodušení a zefektivnění práce zaměstnanců Klubíčka tím, že se sjednotíme v používání a sdílení dokumentů, tabulek, kalendářů, kontaktů a dalších Google Workspace nástrojů.…

Red Cross Digital - digitální kompetence dobrovolníků a jejich řízení

Název příjemce Oblastní spolek ČČK Prachatice
Kraj realizace Jihočeský
Existuje mnoho softwarových nástrojů pro komunikaci a řízení lidských zdrojů. Chceme posunout osvědčené postupy používání těchto nástrojů do oblasti neziskových organizací a…

Zachraňme stromy v ulicích

Název příjemce PLAC, z.s.
Kraj realizace Liberecký
Projekt přispěje ke zvýšení povědomí veřejnosti o významu stromů ve městě i způsobu, jak se přímo zapojit a pomoci chránit stromy v Jablonci n. Nisou. Ročně jsou ve městě pokáceny…

Návrh na úpravu okolí Kostela Nanebevzetí P. Marie v Netolicích

Název příjemce Víc z Netolic, z. s.
Kraj realizace Jihočeský
Projekt má za cíl zajištění podkladů pro realizaci úpravy veřejně přístupného venkovního prostoru, jež by se měl stát zónou pro kulturní, vzdělávací či odpočinkové aktivity, a tím…

Infomační systém eQuip v chráněném bydlení ARCHA Nový Jičín

Název příjemce Slezská diakonie
Kraj realizace Moravskoslezský
Chráněné bydlení ARCHA Nový Jičín je jedním ze středisek Slezské diakonie. Klienty služby jsou lidé s mentálním, duševním a kombinovaným postižením. Součástí naší práce je…

Digitalizace zastřešující organizace pro neslyšící

Název příjemce Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel, z.s.
Kraj realizace Praha
ASNEP, z.s je organizace, která sdružuje a zastřešuje organizace pracující ve prospěch sluchově postižených občanů nebo jejich rodičů v celé ČR. Organizace díky projektu zvýší…

Cesta k efektivitě

Název příjemce LECCOS, z.s.
Kraj realizace Středočeský
Cílem projektu je zdokonalit a zefektivnit řízení projektů a činností organizace a fundraisingu. V průběhu roku realizujeme v 6 různých službách až 20 projektů různého rozsahu.…

Posílení neziskové organizace Wikimedia ČR

Název příjemce Wikimedia Česká republika
Kraj realizace Praha
Wikimedia Česká republika se stará o rozvoj Wikipedie a dalších Wikimedia projektů. Podporujeme komunitu dobrovolných editorů tak, aby byla co nejpestřejší. Učíme psát Wikipedii…

Využití digitálních nástrojů pro správu aktivit

Název příjemce ProJudo z.s.
Kraj realizace Moravskoslezský
Cílem projektu je cíleně a efektivněji používat digitální nástroje pro činnost naší organizace. Prostřednictvím zdokonalení našich služeb v digitální oblasti chceme rozšířit…

Rozvoj IT technologií v Diecézní charitě ostravsko-opavské II.

Název příjemce Diecézní charita ostravsko-opavská
Kraj realizace Moravskoslezský
Cílem projektu je zlepšit využití stávajících IT technologií vedoucích k zefektivnění práce zaměstnanců napříč organizací a také posun, vývoj a institucionalizace. V rámci…

Rozvíjíme komunikaci v hospici

Název příjemce Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.
Kraj realizace Liberecký
Projekt zlepší komunikaci Hospice sv. Zdislavy s dárci, partnery, přáteli, pomocníky a dobrovolníky. Efektivní a správně nastavená komunikace je základem pro jakýkoli vztah. V…

Posílení IT dovedností a práce s klientskými daty v ONŽ

Název příjemce ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s.
Kraj realizace Praha
Projekt se zaměří na zefektivnění a sjednocení práce s údaji o klientech v 5 regionálních poradnách ONŽ pro ženy a rodiny v nouzi. V rámci projektu připravíme vznik jednotné…

Zkvalitnění digitální komunikace Střediska náhradní rodinné péče

Název příjemce STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE, spolek
Kraj realizace Praha
Středisko náhradní rodinné péče je významným poskytovatelem služeb pro ohrožené děti. Pro komunikaci s cílovými skupinami využívá standardní informační nástroje (webové stránky,…

Zvýšení digitálních kompetencí zaměstnanců Centra LOCIKA pro efektivní vnitřní komunikaci a práci s podporovateli

Název příjemce Centrum LOCIKA, z.ú.
Kraj realizace Praha
Cílem projektu je zvýšení kompetencí zaměstnanců Centra LOCIKA v efektivním využívání digitálních nástrojů pro vnitřní komunikaci v rámci organizace a současně zefektivnění…

Posílení IT kapacit neziskové organizace Hojnost z.s.

Název příjemce HOJNOST z.s.
Kraj realizace Jihomoravský
Jsme nezisková organizace podporující aktivní přístup občanů k péči o životní prostředí a ke společnosti, v níž žijeme. Spotřebitele a zemědělce zapojujeme do tvorby udržitelných…

AutismPort – zvýšení participace uživatelů portálu a organizací zaměřených na pomoc lidem s autismem

Název příjemce Národní ústav pro autismus, z.ú.
Kraj realizace Praha
AutismPort je informační, poradenský a vzdělávací portál zaměřený na téma autismus (porucha autistického spektra – PAS) a život s ním. Uživateli jsou I. rodiče (podezření na PAS u…
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Přihlášení k newsletteru