Zachraňme biokoridor Hloučela

Období realizace 1.3.2023 - 29.2.2024
Udělená částka 3000 EUR
Název příjemce Spolek AJDONY
Kraj realizace Olomoucký
Anotace projektu

5. změna územního plánu města. Tento důležitý materiál, který se týká všech občanů města Prostějova na mnoho budoucích let, jde v několika případech proti veřejnému zájmu a kvalitě života ve městě. Nejviditelnější změnou je výstavba v těsné blízkosti biokoridoru Hloučela – místo zamýšleného nového městského parku. A to I přesto, že je ve městě spousta jiných, dosud nezastavěných ploch, které jsou k výstavbě především určeny. Místo, aby se biokoridor rozšiřoval, má se výstavbou utlačovat. S tím NESOUHLASÍME a usilujeme o to, aby byl lesopark zachráněn a ÚP nebyl v této podobě schválen.

Zaměření Advokační a watchdogové aktivity
Tématická oblast Aktivní občanství
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru