Bez PAStí: norské inspirace pro vzdělávání dětí s PAS

Období realizace 19.1.2023 - 31.3.2023
Udělená částka 6300 EUR
Název příjemce Osvětová beseda
Kraj realizace Praha
Anotace projektu

V rámci projektu proběhne studijní cesta realizačního týmu projektu Bez PAStí – podpora začleňování dětí s autismem do běžných škol do Norska, kde tým načerpá zkušenosti ze vzdělávání dětí s PAS v Norsku. Tyto zkušenosti následně využije v přípravě manuálu pro začleňování dětí s PAS do běžných škol v ČR a do přípravy souvisejícího kurzu pro vyučující.

Zaměření Fond bilaterální spolupráce
Tématická oblast Znevýhodněné skupiny
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru