Jak zaujmout mládež pro angažované občanství?

Období realizace 2.1.2023 - 31.10.2023
Udělená částka 5590 EUR
Název příjemce Nesedím, sousedím z.s.
Kraj realizace Praha
Anotace projektu

Při práci s mládeží, obzvlášť v kontextu participace, je důležité zajistit, abychom se posunuli od vnímání mládeže jako pasivních příjemců k jejich uznání coby aktivních činitelů v procesu společenské transformace.
V projektu chceme absolvovat studijní cestu za organizací Terram Pacis, která se věnuje tomu, jak pomocí neformálního vzdělávání aktivně motivovat mládež k participaci, a zde se zúčastnit třídenního workshopu. Výsledkem bude seznámení účastníků s konkrétními metodickými přístupy v oblasti neformálního vzdělávání a získání nové inspirace pro práci s mladými lidmi.

Zaměření Fond bilaterální spolupráce
Tématická oblast Aktivní občanství
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru