Zadržujeme vodu v krajině v CHKO Broumovsko

Období realizace 1.9.2023 - 30.11.2023
Udělená částka 2999 EUR
Název příjemce JULINKA z.s.
Kraj realizace Královehradecký
Anotace projektu

Projekt vytvoří podmínky pro to, aby obyvatelé CHKO Broumovsko mohli aktivně přispívat k nápravě vysychající krajiny (narušené průmyslovým zemědělstvím, zcelenými lány, melioracemi), k omezení půdní eroze a k obnově biodiverzity. Nabídneme ukázky možného systematického přístupu občanů k zádrži vody a ochraně půdy dle oficiální metodiky (zmapování povodí, návrhy úprav v krajině, vybudování vzorových tůní, výsadba aleje). Utužíme komunitu aktivních lidí v Meziměstí a v Polici nad Metují, podpoříme myšlenku dobrovolnictví. S pomocí dobrovolníků vysázíme vzorovou alej alespoň 50 stromů.

Zaměření Občanská participace
Tématická oblast klimatická změna
Ke stažení Případová studie: Přijdou nám lidé na akci?
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru