Studijní cesta s TikTokem na Island

Období realizace 1.6.2022 - 22.12.2022
Udělená částka 3999 EUR
Název příjemce Amnesty International ČR
Kraj realizace Praha
Anotace projektu

Studijní cesta a spolupráce mladých lidí z ČR a Islandu je navazujícím a prohlubujícím doplňkem probíhajícího projektu „Jako fakt?“. Projekt „Jako fakt?“ je zaměřen na bourání stereotypů ve vztahu menšinám (etnické, sexuální atd.) a je podpořen systémovým grantem ACF a obsahuje videokampaň, kdy část realizují sami mladí sledující (TikTok) vlastními videi s příběhy. Díky bilaterálnímu grantu se autoři nejzdařilejších videí účastní studijní cesty na Island organizované společně s Amnesty Iceland, kde se potkají s vrstevníky, zástupci menšin na Islandu a experty na lidskoprávní témata.

Zaměření Fond bilaterální spolupráce
Tématická oblast Lidská práva
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru