Bezpečí otevřeno - Norské inspirace

Období realizace 26. 1. 2023 - 30.11.2023
Udělená částka 6331 EUR
Název příjemce Otevřeno
Kraj realizace Jihomoravský
Anotace projektu

Zorganizujeme online přednášku, 2 workshopy a debatu, které mají za cíl přinést dobrou praxi z norského vzdělávacího systému vzdělavatelům budoucích učitelů, současným i budoucím učitelům a dalším zájemcům z řad odborné veřejnosti. Zaměříme se na wellbeing a inkluzivní vzdělávání. Projekt reaguje na nedostatečné pokrytí tohoto tématu v oblasti přípravy učitelů. Cílíme na minimálně 120 účastníků, převážně z řad vzdělavatelů budoucích učitelů, kteří budou tyto znalosti předávat budoucím učitelům, kteří budou vytvářet pro děti bezpečné prostředí na školách a rozvíjet s nimi dovednosti wellbeingu.

Zaměření Fond bilaterální spolupráce
Tématická oblast Znevýhodněné skupiny
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru