Podpořené projekty

Voda pro Hostím

Název příjemce Berounská zeleň z.s.
Kraj realizace Středočeský
Cílem projektu je vytvoření alternativních odborných stanovisek pro diskuzi s městem Beroun. Odlehlá městská část Beroun-Hostim je zužován nedostatkem užitkové i pitné vody již od…

Náměstí Miloše Formana lidem, ne soukromým zájmům aneb Metropolitní plán v rukou developerů a poplatných politiků

Název příjemce Chemické divadlo, z.s.
Kraj realizace Praha
Developerská skupina se v rámci revitalizačního plánu snaží prosadit vykácení sakur a výstavbu třípodlažní budovy "Brand store" v rohu náměstí Miloše Formana. Naším záměrem je…

Společně proti povodním a suchu

Název příjemce Na jedné vlně, z.s.
Kraj realizace Středočeský
Cílem projektu je adaptace místní krajiny na klimatickou změnu a snížení dopadů bleskových povodní a dlouho trvajícího sucha. Chceme zapojit místní obyvatele a společně s nimi…

Town Halls

Název příjemce U.S.Ambassador's Youth Council
Kraj realizace Praha
Town Halls je vzdělávací program obsahující interaktivní diskuzi o demokracii, bezpečnosti a svobodě s arm. gen. v. v. Petrem Pavlem a diplomatem Petrem Kolářem, jehož cílem je…

Simulace Evropského parlamentu

Název příjemce Mladí demokraté, z. s.
Kraj realizace Praha
Simulace Evropského parlamentu má za cíl seznámit studenty středních a vysokých škol s institucionálním fungováním Evropské unie a poskytnout mladým lidem prostor pro debatu s…

Aktivně proti digitálnímu vyloučení

Název příjemce Dobro-volně, z. s.
Kraj realizace Ústecký
V důsledku pandemie, kdy byla velmi omezena osobní setkání, jsme museli zrušit spousty dobrovolnických aktivit. Tím jsme přišli až o 40 dobrovolníků. Pomáháme především seniorům,…

Aktualizace a integrace webových prezentací BPWCR

Název příjemce Business & Professional Women CR z.s.
Kraj realizace Praha
Řešíme srozumitelnější komunikaci vůči členkám a veřejnosti se zájmem o problematiku genderové nerovnosti v odměňování a postavení žen v práci. Analyticky posoudíme dvě hlavní…

ProEfekt

Název příjemce Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.
Kraj realizace Praha
Projekt je zaměřen na posílení digitálních kompetencí zaměstnanců v práci s MS Office 365 a vytvoření plánu pro zavedení digitálních inovací k zefektivnění vnitřních procesů…

Digitalizace nadačního fondu Loďka

Název příjemce Nadační fond Loďka
Kraj realizace Praha
Cílem projektu je vytvoření aplikace a databáze, ve kterém bude NF Loďka efektivně evidovat kontakty klientů, jimiž jsou rodiny z celé ČR postižené vážným onkologickým onemocněním…

Druhý krok k ERP systému

Název příjemce Slezská diakonie
Kraj realizace Moravskoslezský
Projekt umožní analýzu trhu firem nabízejících ERP systémy nezávislým IT expertem s cílem usnadnění výběru vhodného produktu ERP systému pro organizaci. Slezská diakonie usiluje o…

Lepší práce s kontakty v Aperiu

Název příjemce APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství
Kraj realizace Praha
Projekt řeší obtíže při komunikaci s klienty a podporovateli Aperia, způsobené nedostatečnou prací s kontakty. Tyto obtíže snižují úspěšnost spolupráce s nimi, zatěžují pracovnice…

Digitalizace dobrovolnictví v Armádě spásy v České republice

Název příjemce Armáda spásy v České republice, z. s.
Kraj realizace Praha
Žádáme o software (SaaS) pro efektivní správu dobrovolníků a dobrovolnic v naší organizaci. Propojujeme ji s celonárodním dobrovolnickým portálem vlnapomoci.cz pro jednoduché a…

Využití digitálních nástrojů pro správu a organizaci aktivit

Název příjemce FORTO, z.s.
Kraj realizace Moravskoslezský
Cílem projektu je zvýšení efektivity administrace přihlášek účastníků na akce a tím zvýšení jejich dostupnosti většímu počtu zájemců se současným snížením administrativní zátěže.…

V Tamjdemu efektivněji - se Salesforce a online

Název příjemce Tamjdem, o.p.s.
Kraj realizace Praha
Naším cílem je znásobit a lépe měřit dopad našich aktivit a efektivněji šířit své know-how v oblasti práce s dobrovolníky. Abychom toho dosáhli, je nutné nejdříve zefektivnit naše…

Digitalizace služeb v Modroklubíku

Název příjemce Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě
Kraj realizace Ústecký
Modroklubík je nově zřízený klub pro děti z klientských rodin a partnerských organizací ve věku od 6 do 15 let, jehož cílem je poskytnout dětem vhodné prostředí s vybavením pro…

Méně administrativy, více péče nemocným roztroušenou sklerózou

Název příjemce Oblastní charita Červený Kostelec
Kraj realizace Královéhradecký
Domov sv. Josefa je jediné lůžkové zařízení pro nemocné roztroušenou sklerózou (RS) v ČR. Ročně obslouží až 400 klientů. Pomoc ale potřebuje mnohem více lidí. Tento fakt a…
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Přihlášení k newsletteru