Podpořené projekty

Škola pomáhá ohroženým dětem

Název příjemce Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z. s.
Kraj realizace Středočeský
Cílem projektu je podpořit školy v ČR v tom, aby uměly reagovat na potřeby ohrožených dětí a hájit jejich práva, a to prostřednictvím implementace systému PBIS, který děti aktivně…

Aliance pro individualizovanou podporu

Název příjemce Naděje pro děti úplňku, z.s.
Kraj realizace Praha
V první fázi projektu iniciujeme vznik AIiance individualizované podpory, ve které budou sdruženy nejen rodičovské, ale také profesionální organizace s podrobnou znalostí…

Veřejnou diskuzí až k projektu venkovního altánu v komunitní zahradě

Název příjemce Moravičanské okrašlovaci spolek
Kraj realizace Olomoucký
V rámci další fáze komunitního projektu revitalizace Farských zahrad chceme společnou diskuzí s veřejností, místní i odbornou, připravit podklady pro vznik projektu venkovní…

Veřejnou diskuzí až k projektu venkovního altánu v komunitní zahradě

Název příjemce Moravičanské okrašlovaci spolek
Kraj realizace Olomoucký
V rámci další fáze komunitního projektu revitalizace Farských zahrad chceme společnou diskuzí s veřejností, místní i odbornou, připravit podklady pro vznik projektu venkovní…

Živé vnitrobloky - samospráva v hlavní roli

Název příjemce Bieno z. s.
Kraj realizace Praha
Volby do zastupitelstev městských částí Prahy a zastupitelstva hl. m. Prahy jsou vynikající příležitost pro pozvednutí tématu oživení vnitrobloků a s tím souvisejících…

Tady žiju, tady volím!

Název příjemce Spolek pro integraci menšin
Kraj realizace Praha
Smyslem projektu "Tady žiju, tady volím!” je posílení občanského uvědomění a volební aktivizace minimálně 120 lidí z vyloučených romských lokalit především Žatecka v rámci…

Podpora sebeobhájství v ORP Kyjov

Název příjemce Educante z.s.
Kraj realizace Jihomoravský
Smyslem je primárně podpora při zplnomocnění a schopnosti sebeobhájství znevýhodněných občanů s cílem snižování závislosti sebeobhájců při naplňování vlastních práv…

Sedmá generace jako zabezpečený a propojený systém

Název příjemce Hnutí DUHA - Sedmá generace
Kraj realizace Jihomoravský
Projekt se zaměřuje zejména na posílení zabezpečení obsahu a dat organizace, která jsou umístěna v online prostoru. Ke zlepšení obsahu a informací o svých uživatelích podpoří i…

Využívání technologií v organizaci O děti postaráno z.s. ke vzdělávání žen před návratem do práce po rodičovské dovolené

Název příjemce O děti postaráno z.s.
Kraj realizace Jihomoravský
Smyslem projektu je proškolit pět zaměstnanců organizace O děti postaráno z.s. ve využívání již jim dostupných nástrojů a začít je lépe a aktivněji využívat k nabídce svých služeb…

Smart Klubíčko

Název příjemce Klubíčko Kroměříž, z. s.
Kraj realizace Zlínský
Zjednodušení a zefektivnění práce zaměstnanců Klubíčka tím, že se sjednotíme v používání a sdílení dokumentů, tabulek, kalendářů, kontaktů a dalších Google Workspace nástrojů.…

Red Cross Digital - digitální kompetence dobrovolníků a jejich řízení

Název příjemce Oblastní spolek ČČK Prachatice
Kraj realizace Jihočeský
Existuje mnoho softwarových nástrojů pro komunikaci a řízení lidských zdrojů. Chceme posunout osvědčené postupy používání těchto nástrojů do oblasti neziskových organizací a…

Zachraňme stromy v ulicích

Název příjemce PLAC, z.s.
Kraj realizace Liberecký
Projekt přispěje ke zvýšení povědomí veřejnosti o významu stromů ve městě i způsobu, jak se přímo zapojit a pomoci chránit stromy v Jablonci n. Nisou. Ročně jsou ve městě pokáceny…

Návrh na úpravu okolí Kostela Nanebevzetí P. Marie v Netolicích

Název příjemce Víc z Netolic, z. s.
Kraj realizace Jihočeský
Projekt má za cíl zajištění podkladů pro realizaci úpravy veřejně přístupného venkovního prostoru, jež by se měl stát zónou pro kulturní, vzdělávací či odpočinkové aktivity, a tím…

Infomační systém eQuip v chráněném bydlení ARCHA Nový Jičín

Název příjemce Slezská diakonie
Kraj realizace Moravskoslezský
Chráněné bydlení ARCHA Nový Jičín je jedním ze středisek Slezské diakonie. Klienty služby jsou lidé s mentálním, duševním a kombinovaným postižením. Součástí naší práce je…

Digitalizace zastřešující organizace pro neslyšící

Název příjemce Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel, z.s.
Kraj realizace Praha
ASNEP, z.s je organizace, která sdružuje a zastřešuje organizace pracující ve prospěch sluchově postižených občanů nebo jejich rodičů v celé ČR. Organizace díky projektu zvýší…

Cesta k efektivitě

Název příjemce LECCOS, z.s.
Kraj realizace Středočeský
Cílem projektu je zdokonalit a zefektivnit řízení projektů a činností organizace a fundraisingu. V průběhu roku realizujeme v 6 různých službách až 20 projektů různého rozsahu.…
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Přihlášení k newsletteru