Podpořené projekty

Zvýšení efektivity práce při poskytování osobní asistence prostřednictvím zlepšení znalostí v používání digitálních technologií

Název příjemce OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN, z.s.
Kraj realizace Praha
Organizace poskytuje osobní asistenci v domácnostech seniorů a zdravotně postižených 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. K evidenci poskytované péče a vyúčtování je používána on-line…

Rozvoj IT technologií v Diecézní charitě ostravsko-opavské III.

Název příjemce Diecézní charita ostravsko-opavská
Kraj realizace Moravskoslezský
Cílem projektu je rozšíření cloudového serveru MS Azure do dvou vybraných oblastních charit a automatizace části procesů napříč organizací za využití nástroje PowerAutomate. Toto…

Metodologie sběru dat reuse center a nábytkových bank

Název příjemce Česká federace nábytkových bank a re-use center z.s.
Kraj realizace Jihočeský
Cílem projektu je vytvořit standardizovanou metodu sběru dat z členských organizací Reuse federace, kdy v pravidelných intervalech budeme shromažďovat data, která budou mít…

Modernizace webových stránek ZO ČSOP KOSENKA

Název příjemce ZO ČSOP KOSENKA
Kraj realizace Zlínský
Weby jsou jeden z hlavních komunikačních kanálů našeho spolku ZO ČSOP KOSENKA. Současné stránky vznikly v devadesátých letech a je již vcelku technické složité je udržovat při…

Posílení IT dovedností a práce s klientskými daty v ONŽ

Název příjemce ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s.
Kraj realizace Praha
Projekt se zaměří na zefektivnění a sjednocení práce s údaji o klientech v 5 regionálních poradnách ONŽ pro ženy a rodiny v nouzi. V rámci projektu připravíme vznik jednotné…

Posílení IT kapacit neziskové organizace Hojnost z.s.

Název příjemce HOJNOST z.s.
Kraj realizace Jihomoravský
Jsme nezisková organizace podporující aktivní přístup občanů k péči o životní prostředí a ke společnosti, v níž žijeme. Spotřebitele a zemědělce zapojujeme do tvorby udržitelných…

Zlepšení efektivity práce v pacientské organizaci

Název příjemce Achilleus z. s.
Kraj realizace Středočeský
Cílem projektu je zvýšení efektivity komunikace a činnosti v rámci organizace a tím pádem zkvalitnění poskytovaných služeb klientům pacientské organizace. Zároveň očekáváme…

Cesta k efektivitě

Název příjemce LECCOS, z.s.
Kraj realizace Středočeský
Cílem projektu je zdokonalit a zefektivnit řízení projektů a činností organizace a fundraisingu. V průběhu roku realizujeme v 6 různých službách až 20 projektů různého rozsahu.…

Využití digitálních nástrojů pro správu aktivit

Název příjemce ProJudo z.s.
Kraj realizace Moravskoslezský
Cílem projektu je cíleně a efektivněji používat digitální nástroje pro činnost naší organizace. Prostřednictvím zdokonalení našich služeb v digitální oblasti chceme rozšířit…

Rozvoj IT technologií v Diecézní charitě ostravsko-opavské II.

Název příjemce Diecézní charita ostravsko-opavská
Kraj realizace Moravskoslezský
Cílem projektu je zlepšit využití stávajících IT technologií vedoucích k zefektivnění práce zaměstnanců napříč organizací a také posun, vývoj a institucionalizace. V rámci…

Rozvíjíme komunikaci v hospici

Název příjemce Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.
Kraj realizace Liberecký
Projekt zlepší komunikaci Hospice sv. Zdislavy s dárci, partnery, přáteli, pomocníky a dobrovolníky. Efektivní a správně nastavená komunikace je základem pro jakýkoli vztah. V…

Využívání technologií v organizaci O děti postaráno z.s. ke vzdělávání žen před návratem do práce po rodičovské dovolené

Název příjemce O děti postaráno z.s.
Kraj realizace Jihomoravský
Smyslem projektu je proškolit pět zaměstnanců organizace O děti postaráno z.s. ve využívání již jim dostupných nástrojů a začít je lépe a aktivněji využívat k nabídce svých služeb…

Rodič jako advokační pracovník

Název příjemce Sipora, z.ú.
Kraj realizace Olomoucký
Projekt bude zaměřen na vytvoření pozice advokačního pracovníka mezi rodinami, které pečují o dítě nebo dospělou osobu se zdravotním znevýhodněním - mentálním znevýhodněním nebo…

Tréninkové zaměstnávání: práce a stabilita

Název příjemce Česká asociace streetwork, o.p.s.
Kraj realizace Praha
Projekt prosazuje financování, podporu a realizaci tréninkového zaměstnávání pro znevýhodněné skupiny obyvatel - sociálně vyloučené. Metoda TZ je funkční a potřebná, avšak není u…

Pheňora v Ostravě

Název příjemce Beleza - Mamaclub, z.s.
Kraj realizace Moravskoslezský
Projekt je adresován Romům v SVL neboť klíčovým faktorem jejich generační chudoby je školní i profesní neúspěšnost a absence rodičovských kompetencí. Ty jsou příčinou velmi…

Společný život

Název příjemce Loli Ruža z.s.
Kraj realizace Plzeňský
Spolek Loli Ruža z.s., chce vytvořit komunitní prostor pro setkávání lidí z naší obce. Pro pořádání kulturních a společenských akcí, workshopů a přednášek pro děti a mládež, ale…

Přihlášení k newsletteru