Podpořené projekty

Posílení neziskové organizace Wikimedia ČR

Název příjemce Wikimedia Česká republika
Kraj realizace Praha
Wikimedia Česká republika se stará o rozvoj Wikipedie a dalších Wikimedia projektů. Podporujeme komunitu dobrovolných editorů tak, aby byla co nejpestřejší. Učíme psát Wikipedii…

Využití digitálních nástrojů pro správu aktivit

Název příjemce ProJudo z.s.
Kraj realizace Moravskoslezský
Cílem projektu je cíleně a efektivněji používat digitální nástroje pro činnost naší organizace. Prostřednictvím zdokonalení našich služeb v digitální oblasti chceme rozšířit…

Rozvoj IT technologií v Diecézní charitě ostravsko-opavské II.

Název příjemce Diecézní charita ostravsko-opavská
Kraj realizace Moravskoslezský
Cílem projektu je zlepšit využití stávajících IT technologií vedoucích k zefektivnění práce zaměstnanců napříč organizací a také posun, vývoj a institucionalizace. V rámci…

Rozvíjíme komunikaci v hospici

Název příjemce Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.
Kraj realizace Liberecký
Projekt zlepší komunikaci Hospice sv. Zdislavy s dárci, partnery, přáteli, pomocníky a dobrovolníky. Efektivní a správně nastavená komunikace je základem pro jakýkoli vztah. V…

Posílení IT dovedností a práce s klientskými daty v ONŽ

Název příjemce ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s.
Kraj realizace Praha
Projekt se zaměří na zefektivnění a sjednocení práce s údaji o klientech v 5 regionálních poradnách ONŽ pro ženy a rodiny v nouzi. V rámci projektu připravíme vznik jednotné…

Zkvalitnění digitální komunikace Střediska náhradní rodinné péče

Název příjemce STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE, spolek
Kraj realizace Praha
Středisko náhradní rodinné péče je významným poskytovatelem služeb pro ohrožené děti. Pro komunikaci s cílovými skupinami využívá standardní informační nástroje (webové stránky,…

Zvýšení digitálních kompetencí zaměstnanců Centra LOCIKA pro efektivní vnitřní komunikaci a práci s podporovateli

Název příjemce Centrum LOCIKA, z.ú.
Kraj realizace Praha
Cílem projektu je zvýšení kompetencí zaměstnanců Centra LOCIKA v efektivním využívání digitálních nástrojů pro vnitřní komunikaci v rámci organizace a současně zefektivnění…

Posílení IT kapacit neziskové organizace Hojnost z.s.

Název příjemce HOJNOST z.s.
Kraj realizace Jihomoravský
Jsme nezisková organizace podporující aktivní přístup občanů k péči o životní prostředí a ke společnosti, v níž žijeme. Spotřebitele a zemědělce zapojujeme do tvorby udržitelných…

AutismPort – zvýšení participace uživatelů portálu a organizací zaměřených na pomoc lidem s autismem

Název příjemce Národní ústav pro autismus, z.ú.
Kraj realizace Praha
AutismPort je informační, poradenský a vzdělávací portál zaměřený na téma autismus (porucha autistického spektra – PAS) a život s ním. Uživateli jsou I. rodiče (podezření na PAS u…

Zlepšení efektivity práce v pacientské organizaci

Název příjemce Achilleus z. s.
Kraj realizace Středočeský
Cílem projektu je zvýšení efektivity komunikace a činnosti v rámci organizace a tím pádem zkvalitnění poskytovaných služeb klientům pacientské organizace. Zároveň očekáváme…

Překračujeme i digitální hranice

Název příjemce Místní akční skupina Stolové hory, z. s.
Kraj realizace Královéhradecký
Spolek MAS Stolové hory se v poslední době více zaměřuje na zahraniční projekty, k čemuž potřebuje častěji než dříve komunikovat v cizích jazycích a na dálku, tedy formou…

Posílení využívání digitálních nástrojů Netsuite pro správu Sociální kliniky

Název příjemce Sociální klinika z.ú.
Kraj realizace Praha
Cílem projektu je zvýšení kompetencí 7 zaměstnankyň Sociální kliniky ve využívání nástrojů Netsuite pro práci s klienty, dobrovolníky a podporovatel. Efektivní využití Oracle…

Inovace v oblasti digitálních technologií směrem k uživatelům služeb

Název příjemce Hospic Sv. Jiří, o.p.s.
Kraj realizace Karlovarský
Hlavním cílem projektu jsou inovace v oblasti IT technologiích, renovace používaných zařízení (stolní PC, notebooky) a používání nových digitálních nástrojů (emailový klient,…

Multifunkční místnost – dostupné a udržitelné řešení propojení v ČR i se světem

Název příjemce Jak Dál? z.s.
Kraj realizace Olomoucký
Smyslem projektu je vytvořit prostřednictvím IT nástrojů multifunkční místnost, díky které bychom mohli komunikovat s odbornou i laickou veřejností, zvýšit kvalitu našich…

Rekonstrukce stávajícího CRM systému Salesforce a implementace nových technologických řešení

Název příjemce TŘI, z.ú.
Kraj realizace Středočeský
Cílem projektu je rekonstrukce stávajícího CRM systému Salesforce, modernizace databáze dárců a veškerých dalších kontaktů organizace TŘI, z.ú. a automatizace administrativních…

Pomáháme společně a efektivně. A k tomu nám pomáhají i digitální nástroje

Název příjemce ICOS Český Krumlov, o.p.s.
Kraj realizace Jihočeský
Žadatel funguje 22 let, poskytujeme provázaný komplex sociálních a návazných služeb v několika regionech, které se neobejdou bez velkého množství dobrovolnické a další pomoci a…
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Přihlášení k newsletteru