Podpořené projekty

Objev svůj hlas - objev svou sílu

Název příjemce APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství, z.s.
Kraj realizace Praha
V důsledku přetížení je pro sólo rodiče těžké se občansky angažovat, což je dále ztěžováno nízkým soc. kapitálem. Projekt využívá jejich zájmu o síťování k podpoře vzniku a…

Společný život

Název příjemce Loli Ruža z.s.
Kraj realizace Plzeňský
Spolek Loli Ruža z.s., chce vytvořit komunitní prostor pro setkávání lidí z naší obce. Pro pořádání kulturních a společenských akcí, workshopů a přednášek pro děti a mládež, ale…

Simulace jednání krajského zastupitelstva

Název příjemce Mladí demokraté, z. s.
Kraj realizace Praha
SImulace zastupitelstva mají za cíl seznámit studenty středních i vysokých škol s fungováním komunální politiky, přiblížit jim témata, jenž kraje řeší a zvýšit jejich zájem o…

Týden bez odpadu 2022

Název příjemce Bezobalu, z.ú.
Kraj realizace Praha
Cílem projektu je zrealizovat celorepublikovou akci Týden bez odpadu, která zvýší povědomí o odpadové problematice a edukuje o předcházení vzniku odpadů. Akce zapojí aktivní…

Ostrava je duhová – cesta k LGBT+ aktivismu

Název příjemce Ostravský PRIDE, z. s.
Kraj realizace Moravskoslezský
Hlavním cílem projektu je podpořit občanskou angažovanost v LGBT+ tématech v ostravském regionu. V rámci sérii akcí plánujeme účastníkům*cím představit možnosti občanské…

Brno volí kulturu 2022

Název příjemce Brno kulturní, z.s.
Kraj realizace Jihomoravský
Cílem projektu je vyzdvihnout téma municipální kulturní politiky jako svébytnou důležitou politickou otázku při správě obce. Záměrem je vytvořit prostor pro prezentaci a diskuzi…

Akademie pro podporu a zmocnění znevýhodněných žen

Název příjemce Lumpíkov z. ú.
Kraj realizace Moravskoslezský
Projekt se zaměřuje na podporu a řešení komplexních potřeb znevýhodněných žen. Jedná se o samoživitelky, matky s dětmi v hmotné nouzi a ženy s nižším vzděláním v Moravskoslezském…

Bez PAStí - podpora začleňování dětí s autismem do běžných škol

Název příjemce Osvětová beseda, obecně prospěšná společnost
Kraj realizace Praha
V rámci projektu vznikne celorepubliková síť podpory dětí s poruchami autistického spektra a jejich rodičů. Hlavním cílem projektu je inspirovat se islandskou praxí začleňování…

Identifikace a rozvoj potenciálu znevýhodněných žáků na 1. stupni ZŠ

Název příjemce Projekt Budoucnost z.s.
Kraj realizace Jihočeský
Projekt je zaměřen na cílovou skupinu žáků I. stupně základní školy, znevýhodněných zejména na základě jejich romského původu. Jeho obsahem je zdokonalení a implementace 3…

Mezi rodinami

Název příjemce Cestou necestou, z.ú.
Kraj realizace Praha
Prostřednictvím rozvoje práce s biologickými rodiči dětí umístěných v pěstounské péči usilujeme o zmocnění této znevýhodněné skupiny ke znovuzačlenění do společnosti, k…

Pheňora v Ostravě

Název příjemce Beleza - Mamaclub, z.s.
Kraj realizace Moravskoslezský
Projekt je adresován Romům v SVL neboť klíčovým faktorem jejich generační chudoby je školní i profesní neúspěšnost a absence rodičovských kompetencí. Ty jsou příčinou velmi…

Jekhetane terne čhavenca (Společně s mládeží)

Název příjemce Khamoro o.p.s.
Kraj realizace Karlovarský
Projekt Jekhetane terne čhavenca (Společně s mládeží) cílí na posílení postavení mladých Romů v české společnosti. Minimálně 50 participantů ve věku 15-20 let žijících ve…

Náš hlas - zmocňování mladých lidí s migrační zkušeností

Název příjemce META, o.p.s. - Podpora příležitostí ve vzdělání
Kraj realizace Praha
Projekt je zaměřen na zmocnění a aktivizaci mladých lidí s migrační zkušeností v prosazování změn v oblastech, kde se setkávají se znevýhodněním. Zejména v SŠ vzdělávání, kde…

KLIPP (Klima - Prevence - Podpora)

Název příjemce Centrum inkluze o.p.s.
Kraj realizace Moravskoslezský
Cílem projektu je v rámci ověření programu KLIPP na 3 ZŠ Moravskoslezského kraje zajistit nejprve evaluaci škol v oblasti inkluzivního vzdělávání (A2), na výstupy poté navázat…

Action Now

Název příjemce Jihomoravské dobrovolnické centrum z.s.
Kraj realizace Jihomoravský
Projektem, který předkládáme, chceme posílit a zlepšit potenciál, který v Brně, potažmo v Jihomoravském kraji, v oblasti dobrovolnictví vidíme. Nabízíme řešení aktuálních problémů…

Young Caritas Advocates

Název příjemce Charita Česká republika
Kraj realizace Praha
Young Caritas Advocates je projekt, který cílí primárně na mladé lidi ve věku 16 - 20 let, kterým chce do září 2023 předat komunikační a advokační dovednosti potřebné pro aktivní…
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Přihlášení k newsletteru