Podpořené projekty

Prázdninovka buduje síť podporovatelů

Název příjemce Prázdninová škola Lipnice, z. s.
Kraj realizace Praha
Cílem projektu je zvýšit kapacitu PŠL v oblasti komunikace a systematické práce s podporovateli. Toho dosáhneme díky lepší znalosti cílových skupin a systematickému přístupu k…

Tvorba komunity v sociálně vyloučené lokalitě Janov

Název příjemce MY Litvínov, z.s.
Kraj realizace Ústecký
Projekt reaguje na neutěšený stav komunity na území městské části Janov. Cílem je projektu je pomoci vytvořit funkční komunitní vazby, posílení kompetencí CS a její zmocňování.…

Škola pomáhá ohroženým dětem

Název příjemce Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z. s.
Kraj realizace Středočeský
Cílem projektu je podpořit školy v ČR v tom, aby uměly reagovat na potřeby ohrožených dětí a hájit jejich práva, a to prostřednictvím implementace systému PBIS, který děti aktivně…

Průvodcovství rodin s dětmi s autismem

Název příjemce MIKASA z.s.
Kraj realizace Moravskoslezský
Projekt Průvodcovství rodin s dětmi s autismem se zaměřuje na aktivity směřující ke zmocňování rodičů dětí s autismem, posílení jejich občanské iniciativy a schopnosti…

Za děti bez dluhů

Název příjemce SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s.
Kraj realizace Plzeňský
Na plzeňský kraj připadá nejvíce dětských exekucí z celé ČR. Další, původně dětští dlužníci, jsou dnes mladí dospělí lidé. Cílem naší práce je nemravně vydané exekuční tituly na…

POZNEJ PRAVDU A ŠIŘ JI DÁL

Název příjemce ROMEA
Kraj realizace Praha
ROMEA se dlouhodobě věnuje odhalování a vyvrácení hoaxů a manipulací týkajících se Romů a také uprchlíků tak, aby veřejnost , včetně samotných Romů, měla relevantní informace.…

Rozvíjejme se společně

Název příjemce "Plán B", z.s.
Kraj realizace Jihomoravský
Reagujeme na potřebu organizace navýšit kapacity a zprofesionalizovat práci. Cílem je vypracovat a implementovat plán pro práci se skupinou podporovatelů – oslovení nových a…

Aktivně a společně pro klima

Název příjemce ZO ČSOP VERONICA
Kraj realizace Zlínský
Projekt posiluje občanskou angažovanost v ochraně klimatu. Cílí na místní úroveň, vyhledává aktivní občany, kteří odmítají pasivitu, jsou odhodláni chránit klima. Žadatel s…

Zodpovědnost jako nedílná součást svobody/Responsibility as an integral part of freedom

Název příjemce NESEHNUTÍ Brno
Kraj realizace Jihomoravský
NESEHNUTÍ spolu se zástupci veřejnosti ovlivní podobu nového územního plánu Brna tak, že v něm bude lépe zohledněna ochrana životního prostředí a nástroje zmírňování dopadů…

Koalice pro krajinu

Název příjemce Čmelák - Společnost přátel přírody z.s.
Kraj realizace Liberecký
Česká krajina nevzkvétá. Na vině je dlouhodobě špatné hospodaření soustředěné na momentální výnosy na úkor udržitelnosti, které ignoruje postupující klimatickou změnu a…

Aktivně k občanství v Ústeckém kraji

Název příjemce RADKA z. s.
Kraj realizace Ústecký
Vše, co se děje kolem nás, se nás týká a my to můžeme ovlivnit. Systematicky nabízenými přednáškami, workshopy a interaktivními hrami se zaměříme na podporu “občanských”…

Společně a efektivně proti korupci 2020 - 2021

Název příjemce Institut pro udržitelný rozvoj o. p. s.
Kraj realizace Liberecký
Cílem projektu je zmenšení prostoru pro sofistikované korupční jednání, omezení zneužívání veřejných zakázek, a to na základě pilotního projektu v Libereckém a Ústeckém kraji.…

Darování jídla šetří klima

Název příjemce Zachraň jídlo, z.s.
Kraj realizace Praha
Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) uvádí, že plýtvání potravinami má negativní dopad na životní prostředí kvůli zbytečně vyprodukovaným emisím skleníkových plynů. V…

"Demokracie mýma očima" - podpora tolerance k migrantům mezi mladými lidmi v České republice

Název příjemce InBáze, z. s.
Kraj realizace Praha
Cílem projektu je podpořit či změnit postoje českých dětí a mládeže v toleranci k migrantům a lidem odlišného původu a tím tak předcházet xenofobii, nenávistným projevům a…

Mezi řádky - jak média někdy lžou

Název příjemce Temporary Collective z.s.
Kraj realizace Praha
Vzdělávací program pro studenty ve věku 15 - 19 let z Prahy, Ústí nad Labem a Trutnova. Opírá se o autentický zážitek z participativního live-cinema představení Putinovi agenti.…

NGO Excelence

Název příjemce Nadace Neziskovky.cz
Kraj realizace Praha
Projekt je zaměřený na posilování stability neziskových organizací. Svou náplní nabídne dlouhodobý rozvoj fungování organizací, na který většinou chybí finanční prostředky i…
1 2 3 4 5 6

Přihlášení k newsletteru