Zkvalitnění digitální komunikace Střediska náhradní rodinné péče

Období realizace 1. 9. 2022 - 31. 3. 2023
Udělená částka 3000 EUR
Název příjemce STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE, spolek
Kraj realizace Praha
Anotace projektu

Středisko náhradní rodinné péče je významným poskytovatelem služeb pro ohrožené děti. Pro komunikaci s cílovými skupinami využívá standardní informační nástroje (webové stránky, Facebook). Ze zpětných vazeb uživatelů a interní analýzy bylo zjištěno, že současný způsob komunikace je zastaralý, webové stránky nepřehledné a uživatelsky nepřívětivé. Cílem projektu je optimalizace využívání digitálních nástrojů s ohledem na potřeby cílové skupiny (zpřehlednění obsahu a struktury webových stánek, nové formy komunikace jako Instagram, podcasty atd.) včetně posílení dovedností zaměstnanců žadatele.

Zaměření Posílení neziskových organizací
Tématická oblast Lidská práva
Ke stažení Případová studie: Proč při využívání digitálních nástrojů začít vlastním webem?
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru