Infomační systém eQuip v chráněném bydlení ARCHA Nový Jičín

Období realizace 1. 9. 2022 - 31. 1. 2023
Udělená částka 2805 EUR
Název příjemce Slezská diakonie
Kraj realizace Moravskoslezský
Anotace projektu

Chráněné bydlení ARCHA Nový Jičín je jedním ze středisek Slezské diakonie. Klienty služby jsou lidé s mentálním, duševním a kombinovaným postižením. Součástí naší práce je především poskytování přímé práce, kdy klienty podporujeme na jejich cestě k co největší samostatnosti a soběstačnosti. Nedílnou součástí je však elektronické vedení veškeré dokumentace o naší práci s klienty služby. Momentálně se toto děje prostřednictvím řady sdílených dokumentů na Cloudu společnosti Google Workspace. Toto chceme změnit, zjednodušit a zmodernizovat pořízením jednotného informačního systému eQuip.

Zaměření Posílení neziskových organizací
Tématická oblast Znevýhodněné skupiny
Ke stažení Případová studie: Chytrá neziskovka - Druhý krok k ERP systému
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru