Cirkulární lab

Období realizace 1. 6. 2021 - 31.5.2022
Udělená částka 1 300 EUR
Název příjemce Bezobaláč, z. ú.
Kraj realizace Zlínský
Anotace projektu

Cílem projektu je nastartovat udržitelné procesy cirkulární ekonomiky v místní komunitě. V rámci crowdfundingové kampaně chceme vytvořit vzorové místo, které využívá vlastní odpad jako zdroj pro výrobu nových, hodnotných komodit. Hlavní cíl přitom stojí na 3 pilířích: 1) Zapojení místních znevýhodněných skupin (a jiných neziskových organizací) do zpracovávání odpadu, 2) Praktická využitelnost vyrobených produktů, které budou mít navíc jasně definovanou „koncovku“ (tzn. co se s nimi až doslouží), 3) Uvedení vyrobených produktů přímo na trh (a tedy nastartování udržitelného procesu cirkulace).

Zaměření Občanská participace
Tématická oblast klimatická změna
Ke stažení Případová studie - re-Dílna: Jak vzniká spolupráce s handicapovanými a na co člověk nemyslí předem
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru