Moderně na mediaci

Období realizace 1. 9. 2021 - 31. 1. 2022
Udělená částka 2990 EUR
Název příjemce Kappa Beta Institut, z.s.
Kraj realizace Praha
Anotace projektu

Kappa Beta Institut, z.s. dlouhodobě působí v oblasti mediace ohrožených cílových skupin (CS), spolupracuje se sociálními odbory, soudy, školami a jeho odborná garantka Ing. Kateřina Bělková jako zapsaná rodinná mediátorka je přední českou odbornicí v této oblasti. Záměrem projektu je reagovat na skutečnost, že na trhu není SW, zajišťující komplexní zpracování agendy mediace NNO, a to i s přihlédnutím k nutnosti reagovat na nouzové stavy, změny forem práce s CS aj. Proto chceme základní produkt APTIEN doplnit vývojem a úpravami o nové prvky a zajistit komplexní dlouhodobě udržitelné řešení.

Zaměření Posílení neziskových organizací
Tématická oblast aktivní občanství
Ke stažení Případová studie
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru