Spirála Ostrava stabilnější díky evaluaci

Období realizace 1. 4. 2022 - 31. 3. 2024
Udělená částka 79139 EUR
Název příjemce Spirála Ostrava, z.ú.
Kraj realizace Moravskoslezský
Anotace projektu

Spirála Ostrava je poskytovatelem sociálních služeb a chráněného zaměstnávání lidem s duševním onemocněním na území Moravskoslezského kraje. Cílem projektu je získat ucelenou zpětnou vazbu nezávislého experta na celkové fungování projektové činnosti organizace, analyzovat aktuální stav efektivity řízení společnosti, následně přijmout opatření ke zlepšení situace v klíčových oblastech a ošetřit jedno z možných rizik pro dlouhodobou udržitelnost organizace. Součástí projektu je vytvoření oddělení HR pro péče o zaměstnance a posílení fundraisingu jako jedné z části vícezdrojového financování.

Zaměření Posílení neziskových organizací
Tématická oblast znevýhodněné skupiny
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru