Posílení kapacit a profesionalizace organizace Borůvka Praha o.p.s. II.

Období realizace 1. 4. 2022 - 31. 3. 2024
Udělená částka 78634 EUR
Název příjemce Borůvka Praha o.p.s.
Kraj realizace Praha
Anotace projektu

Cílem projektu je rozvoj a posílení kapacit organizace Borůvka Praha o.p.s., která pomáhá lidem s tělesným postižením, v následujících oblastech: PR a marketing, budování oblasti příznivců, strategické plánování a vzdělávání zaměstnanců organizace.
Výstupem projektu bude profesionalizace práce organizace, větší flexibilita díky online nástrojům, vytvořený CRM systém a jeho využití pro budování oblasti příznivců a PR organizace, strategický plán a kvalifikovanější zaměstnanci. Konečným dopadem bude poskytování lepších služeb klientům a konkurenceschopnost organizace.

Zaměření Posílení neziskových organizací
Tématická oblast aktivní občanství
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru